Sứ điệp Thượng Hội Ðồng Giám Mục

gửi các gia đình đau khổ vì xung đột

 

Sứ điệp Thượng Hội Ðồng Giám Mục gửi các gia đình đau khổ vì xung đột.

Vatican (Vat. 10-10-2014) - Các nghị phụ Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới đang nhóm tại Roma gửi sứ điệp liên đới với các gia đình đang chịu đau khổ trên thế giới, nhất là tại Irak và Siria.

Trong sứ điệp công bố sáng ngày 10 tháng 10 năm 2014, các nghị phụ khẳng định rằng:

"Họp nhau quanh Ðấng Kế Vị Thánh Phêrô Tông Ðồ, chúng tôi, các nghị phụ của Thượng Hội Ðồng Giám Mục khóa đặc biệt thứ III, cùng với tất cả các tham dự viên, chia sẻ mối quan tâm hiền phụ của Ðức Thánh Cha, bày tỏ sự gần gũi sâu đậm với tất cả các gia đình đang chịu đau khổ vì nhiều cuộc xung đột hiện nay.

"Ðặc biệt chúng tôi dâng lên Chúa lời khẩn nguyện cho các gia đình Irak và Siria, vì niềm tin Kitô mà họ tuyên xưng hoặc vì thuộc các cộng đồng chủng tộc và tôn giáo khác, buộc lòng phải bỏ lại tất cả và trốn chạy hướng về một tương lai bất định. Cùng với Ðức Thánh Cha Phanxicô, chúng tôi tái khẳng định rằng "không ai có thể dùng danh Thiên Chúa để thi hành bạo lực" và "giết người nhân danh Thiên Chúa là một tội phạm thánh nặng nề!" (Diễn văn với các vị lãnh đạo tôn giáo khác và các hệ phái Kitô khác, Tirana, 21-9-2014).

"Trong khi cảm ơn các Tổ chức Quốc tế và các nước vì tình liên đới, chúng tôi mời gọi những người thiện chí cống hiến những trợ giúp cần thiết cho các nạn nhân vô tội của những hành vi man rợ hiện nay, và đồng thời chúng tôi xin Cộng đồng quốc tế nỗ lực làm việc để tái lập sự sống chung hòa bình ở Irak, Siria và trong toàn vùng Trung Ðông. Cũng vậy, chúng tôi nghĩ đến tất cả các gia đình đang bị xâu xé và đau khổ tại các nơi khác trên thế giới, phải chịu bạo lực trường kỳ. Chúng tôi muốn cam đoan với họ về kinh nguyện liên lỷ của chúng tôi, xin Chúa từ bi hoán cải tâm hồn và ban hòa bình và ổn định cho những người đang sống trong thử thách. Nguyện xin Thánh Gia Nazareth, đã từng chịu "con đường đau khổ vì lưu vong" (Kinh Truyền Tin 29-12-2013), biến mỗi gia đình thành "cộng đoàn yêu thương và hòa giải" (Ibid.), thành một nguồn hy vọng cho toàn thế giới".

 

(G. Trần Ðức Anh OP chuyển ý)

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page