Thượng Hội đồng Giám mục

và tính Hiệp đoàn của giám mục

 

Thượng Hội đồng Giám mục và tính Hiệp đoàn của giám mục.

Roma (WHÐ 10-04-2014) - Ngày 08 tháng 04 năm 2014, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nâng Ðức ông Fabio Fabene, Phụ tá thư ký Thượng Hội đồng Giám mục lên hàng Giám mục. Nhân dịp này Ðức Thánh Cha đã viết một bức thư cho Ðức hồng y Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục để giải thích quyết định của ngài.

"Ðã gần năm mươi năm kể từ khi Thượng Hội đồng Giám mục được thiết lập *, và vì nhận thấy rằng, để thi hành thừa tác vụ Phêrô, hơn bao giờ hết cần phải tiếp tục củng cố mối dây liên hệ chặt chẽ giữa các mục tử của Giáo hội, tôi muốn đề cao giá trị di sản quý báu này của Công đồng. Về vấn đề này, chắc chắn Giám mục Roma cần đến sự hiện diện của các giám mục anh em, những góp ý, tính cẩn trọng cũng như kinh nghiệm của các ngài.... Vì vậy, tôi hết lòng biết ơn những người đã quảng đại, cần mẫn làm việc với chuyên môn của mình trong suốt những năm qua, để giúp cho Thượng Hội đồng góp phần vào các cuộc đối thoại thiết yếu giữa Phêrô và các anh em.... Nay, để nhấn mạnh sự phục vụ quý giá mà Cơ quan này thực hiện trong việc thúc đẩy tính hiệp đoàn của các giám mục với Giám mục Roma, tôi quyết định nâng vị Phụ tá Thư ký Thượng Hội đồng lên hàng giám mục".

"Như thế ngoài nhiệm vụ trợ giúp Ðức hồng y Thư ký, với tư cách giám mục, Ðức giám mục Phụ tá Thư ký sẽ diễn tả một cách thân tình và hiệu quả tính hiệp thông - vốn là mục tiêu hàng đầu của Thượng Hội đồng Giám mục. Trong vai trò điều phối, ngài sẽ có thể diễn tả thực tại phong phú do việc tham gia vào sứ vụ giám mục, là nguồn mạch thánh hoá thế giới và là dấu chỉ sự hiệp thông phẩm trật giữa các giám mục và Giáo hoàng - người đứng đầu Giám mục đoàn".

(Theo VIS)

 

* Thượng Hội Ðồng Giám Mục là một thể chế định kỳ do Ðức giáo hoàng Phaolo VI thiết lập qua Tự sắc Apostolica Sollicitudo, ngày 15 tháng 9 năm 1965. Thể chế này đáp ứng nguyện vọng của các nghị phụ Công đồng Vatican II muốn duy trì tinh thần tích cực do kinh nghiệm Công đồng đem lại.

 

Minh Ðức

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page