Bài giảng của

Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc

tại Thượng Hội Ðồng Giám Mục

 

Bài giảng của Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc tại Thượng Hội Ðồng Giám Mục.


Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc tại Thượng Hội Ðồng Giám Mục.


Vatican (Vat. 18-10-2014) - Sáng ngày 18 tháng 10 năm 2014, Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc đã trình bày bài suy niệm ngắn tại Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới.

Ðầu phiên khoáng đại thứ 14 lúc 9 giờ sáng, đến lượt Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc, Tổng Giám Mục giáo phận Sàigòn, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam, được mời trình bày bài suy niệm ngắn trong kinh Giờ Ba lúc 9 giờ, trước sự hiện diện của Ðức Thánh Cha Phanxicô và các nghị phụ. Ngài mời gọi các tín hữu tin nơi sức mạnh của Tin Mừng là nguồn mạch an vui và hạnh phúc.

Dưới đây là toàn văn bài suy niệm của Ðức Tổng Giám Mục Bùi Văn Ðọc được Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục phổ biến:

"Quả thế, tôi không hổ thẹn vì Tin Mừng, vì Tin Mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin" (Rm 1,16). Thánh Phaolô không hổ thẹn vì Tin Mừng, vì Người rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đanh, là cớ vấp phạm đối với người Do thái, là sự điên rồ đối với dân ngoại. Chính cớ vấp phạm và sự điên rồ của tình yêu vô biên của Thiên Chúa được biểu lộ trong Chúa Kitô chịu đóng đanh, khiến ta không thể tự vệ, để cho mình bị giết.

"Nhưng đối với những người được kêu gọi, dù là Do thái hay Hy lạp, Ðức Kitô là quyền năng của Thiên Chúa và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa" (1 Cr 1,24). Vì "sự điên rồ của Thiên Chúa thì lớn hơn cái khôn ngoan của con người và sự yếu đuối của Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn sức mạnh của con người" (v. 25)

Vấn đề ở đây là đức tin. Chúng ta có tin hay không? Nếu chúng ta tin, thì Tin Mừng là ơn cứu độ chúng ta. Ðức Kitô là niềm hy vọng của chúng ta, và Hy vọng cho tất cả mọi người. Chính Ngài là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất của chúng ta, chịu đóng đanh, bị giết, nhưng đã Sống Lại để làm cho chúng ta trở nên công chính; Ngài đang hiện diện giữa chúng ta, đồng hành với chúng ta hướng về tận cùng lịch sử. Chúa Kitô là niềm Hy vọng duy nhất cho đời sống gia đình của con người ngày nay và ngày mai".

Tin Mừng là ơn cứu độ cho bất kỳ ai tin. Vì sự Công chính của Thiên Chúa được biểu lộ qua đó, nhất là Tình Thương, lòng Từ Bi và Tha Thứ. Tín hữu tham phần sự Công chính của Thiên Chúa, Tình Thương, lòng Từ Bi của Thiên Chúa; họ sống bằng Sự Sống của Thiên Chúa, nhờ đức tin. Ðời sống đức tin là một hành trình từ đức tin tới đức tin, từ ơn thánh tới ơn thánh dồi dào hơn của Thiên Chúa, nhờ Ðức Kitô.

Ơn Thánh này chính là Thần Trí của Thiên Chúa, là Gió thổi, và Hơi Thở sự sống. Tin là "lắng nghe", lắng nghe Tin Mừng, tin vui về Tình Yêu Cứu Ðộ của Thiên Chúa. Tin Mừng là một tin tức, một trình thuật về lịch sự Tình Yêu của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu Kitô kể cho chúng ta; Chúa Giêsu Kitô là Thánh Sử Tin Mừng của chúng ta là những người nghèo. Vấn đề là chúng ta có tin nơi Ðức Kitô một cách chân thành hay không.

Nếu chúng ta tin, chúng ta đón nhận điều được kể về Tình Yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa từ bi vì Ngài toàn năng. Quyền năng của Thiên Chúa không phải là quyền lực tàn phá, nhưng làm cho sống. Với quyền năng này Thiên Chúa đã làm cho Ðức Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết. Và Sự Sống Lại của Ðức Kitô là niềm Hy vọng của chúng ta, vì là Tình Yêu chiến thắng sự chết, tha thứ mọi tội lỗi cho những người đang cần. Chúng ta có tin nơi sức mạnh của Thiên Chúa, hoặc nơi sức mạnh của thế gian? Sức mạnh của thế gian đang tàn phá mọi sự, sự sống, tình yêu, gia đình nhân loại. Trái lại đời sống đức tin được diễn tả qua một cuộc sống yêu thương, là nguồn mạch vui mừng, hạnh phúc".

Trong phiên khoáng đại thứ 14, từ 9 đến 12.30, các nghị phụ đã nghe trình bày bản dự thảo Tường trình chung kết của khóa họp, và bỏ phiếu thông qua Sứ điệp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục gửi Dân Chúa.

 

G. Trần Ðức Anh OP chuyển ý

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page