Toà Thánh Vatican bắt đầu tổng hợp

các bản trả lời câu hỏi về gia đình

 

Toà Thánh Vatican bắt đầu tổng hợp các bản trả lời câu hỏi về gia đình.

Roma (WHÐ 03-02-2014) - Từ ngày 16 tháng 01 năm 2014, mười lăm chuyên gia đã bắt đầu nghiên cứu hàng ngàn bản trả lời câu hỏi về gia đình từ khắp nơi trên thế giới gửi về.

Lịch trình rất sát sao, nhưng đến lúc này vẫn được tuân thủ. Các bản trả lời đã bắt đầu được gửi về Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Một nhóm chuyên gia đang làm việc hết sức để xử lý các bản trả lời này. Ðức Tổng giám mục Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, cho biết: "Cho đến hôm nay (ngày 30 tháng 01 năm 2014), đã có 30% bản trả lời của các Hội đồng Giám mục gửi đến chúng tôi qua e-mail. Có đủ các châu lục". Ðức Tổng giám mục Baldisseri chờ đợi "sẽ nhận được thêm nhiều bản trả lời vào phút chót" và ngài chắc chắn sẽ nhận được "ít nhất 70% bản trả lời của các Hội đồng Giám mục" vào tuần tới, đồng thời bảo đảm cũng sẵn sàng nhận cả những bản gửi trễ hạn.

Trên thực tế, các bản trả lời nhận được "thường dài từ 10 đến 20 trang". Một nguồn tin từ châu Âu cho biết "các giám mục Bỉ đã soạn một bản tổng kết đầu tiên dài 30 trang, sau đó phải thu ngắn lại". Các Toà Sứ thần Toà Thánh có trách nhiệm gửi các bản trả lời trên giấy về Roma để lưu trữ.

Việc phân tích khối lượng rất lớn các bản trả lời cần có phương pháp. Và công việc này đang được tiến hành. Một nhóm gồm 15 chuyên gia đã bắt tay vào việc từ ngày 16-01. Ðức Tổng giám mục Baldisseri giải thích: "Họ phải xây dựng một bản phác thảo tổng hợp ban đầu, sau đó bổ sung thêm các yếu tố khác mỗi khi nhận được thêm câu trả lời. Phương pháp này sẽ rút ngắn thời gian soạn thảo bản tổng hợp".

Nhưng các yếu tố mới được gửi đến từ khắp nơi. "Vô số, hàng trăm và hàng trăm, cả từ các cá nhân cũng như từ các phong trào hay đoàn thể" được gửi trực tiếp đến Vatican. Ngoài ra, các cơ quan của Giáo triều Rôma có liên quan, chẳng hạn như Hội đồng Toà Thánh về Gia đình, cũng tham gia góp ý. Ðể thực hiện việc này, Ðức Tổng giám mục Baldisseri đã triệu tập hai cuộc họp nội bộ của Văn phòng Tổng thư ký.

Tuy nhiên, việc phân tích toàn bộ các bản trả lời là nhiệm vụ của một Hội đồng thuộc Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, gồm 15 thành viên đại diện cho các giám mục trên toàn thế giới. Ðứng đầu Hội đồng này là Ðức hồng y Péter Erd#, Tổng giám mục Budapest, Tổng phúc trình viên của Thượng Hội đồng sắp tới về mục vụ gia đình. Hội đồng của Ðức hồng y Erd# dự kiến nhóm họp vào các ngày 24 và 25 tháng Hai và sẽ soạn ra Instrumentum Laboris (Tài liệu làm việc).

(Theo La-Croix)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page