Nhật ký Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình

Ngày thứ nhất 

 

Nhật ký Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình - Ngày thứ nhất -

Roma (WHÐ 7-10-2014) - Như tin đã đưa, Thượng Hội đồng Giám mục khóa ngoại thường (THÐ) về gia đình đã được khai mạc vào sáng Chúa nhật 5 tháng 10 năm 2014 tại Roma, với Thánh lễ đồng tế do Ðức Thánh Cha Phanxicô chủ tế.

Ngày 6 tháng 10 năm 2014, các nghị phụ đã bước vào ngày làm việc đầu tiên:

- Buổi sáng: Phiên họp khoáng đại I:

- Hiện diện: Ðức Thánh Cha và 180 nghị phụ.

- Chủ tọa Phiên họp: Ðức hồng y André Vingt-Trois, Tổng giám mục Paris.

Với tư cách chủ tọa, Ðức Hồng Y Vingt-Trois phát biểu chào mừng Ðức Thánh Cha, các nghị phụ, các dự thính viên và đại diện các Giáo hội anh em.

- Huấn từ của Ðức Thánh Cha Phanxicô.

Trong phát biểu huấn từ, Ðức Thánh Cha mời gọi các nghị phụ: "Chúng ta hãy cộng tác với nhau để tính năng động của Thượng Hội đồng được khẳng định cách rõ ràng"

- Ðức hồng y Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, phúc trình với các nghị phụ về việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục với việc tiếp nhận và đúc kết các văn bản của các Giáo hội địa phương phúc đáp Bản câu hỏi của Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, soạn thảo Lineamenta (Văn kiện chuẩn bị), Instrumentum Laboris (Tài liệu làm việc), mời gọi dân Chúa khắp nơi cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục.

Trong bài phúc trình, Ðức Hồng Y Baldisseri giới thiệu ba vị Chủ tịch thừa uỷ Thượng Hội đồng Giám mục: Ðức hồng y André Vingt-Trois, Tổng giám mục Paris; Ðức hồng y Luis Tagle, Tổng giám mục Manila, Ðức hồng y Damasceno Assis, Tổng giám mục Aparecida. Ðồng thời Tổng Tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục là Ðức hồng y Peter Erdo, Tổng giám mục Esztergom-Budapest; Thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục là Ðức Tổng giám mục Bruno Forte.

Ðức Hồng Y đúc kết có 191 nghị phụ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục, đến từ năm châu: châu Phi: 42 vị; châu Mỹ: 38 vị; châu Á: 29 vị; châu Âu: 78 vị; châu Ðại dương: 4 vị.

- Ðức Hồng Y Péter Erdo, Tổng Tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục, trình bày bản "Relatio ante disceptationem" (Báo cáo đề dẫn), xác định phương pháp xem xét tình hình gia đình và phương pháp làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục, đồng thời nêu lên bốn nội dung thảo luận chính: (1) Tin Mừng về gia đình trong bối cảnh Phúc âm hóa; (2) Tin Mừng về gia đình và mục vụ gia đình; (3) Những hoàn cảnh mục vụ khó khăn; (4) Gia đình và Tin Mừng về sự sống.

- Kinh Phụng vụ Giờ Ba: Ðức Hồng Y Lluís Martínez Sistach, Tổng giám mục Barcelona, giảng giải Lời Chúa trong thư I Côrintô: "Tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận một lòng một ý với nhau" (1, 10) và nhấn mạnh: "Chúng ta họp Thượng Hội đồng Giám mục là để phục vụ Hội Thánh và phải tràn trề tinh thần truyền giáo, bởi vì, như Ðức Phaolô VI đã nhắc chúng ta, Giáo hội tồn tại là để rao giảng Tin Mừng. Chúng ta đã được thông phần niềm vui Tin Mừng thì phải vui mừng ra đi truyền giáo".

- Buổi chiều: Phiên họp khoáng đại II:

- Hiện diện: Ðức Thánh Cha và 180 nghị phụ.

- Chủ tọa Phiên họp: Ðức hồng y André Vingt-Trois, Tổng giám mục Paris.

- Ðức Hồng Y Vingt-Trois giới thiệu nội dung của phiên họp khoáng đại II thuộc chương I và II trong Phần I của Instrumentum Laboris: "Ý định của Thiên Chúa về hôn nhân và gia đình" (Chương I, 1-7) và "Hiểu biết và đón nhận Kinh Thánh và các văn kiện của Giáo Hội về hôn nhân và gia đình" (Chương II, 9-19).

- Tham luận chứng từ do đôi vợ chồng người Úc, ông bà Ron-Mavis Pirola, đồng Giám đốc Hội đồng Công giáo Úc về hôn nhân và gia đình, trình bày.

 

Thành Thi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page