Ðức hồng y Maradiaga

giải thích về cải tổ

 

Ðức hồng y Maradiaga giải thích về cải tổ.

Roma (WHÐ 04-02-2014) - Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, mục vụ cho những người ly dị tái hôn, cải tổ Giáo triều Roma: đó là những đề tài được đề cập trong cuộc trò chuyện của Ðức hồng y Oscar Maradiaga với một tờ nhật báo Ðức. Vị hồng y người Honduras, điều phối viên của nhóm tám Hồng y tư vấn cho Ðức giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng trong Giáo hội có những điều không thể thay đổi vì đó là thánh ý của chính Chúa Giêsu Kitô. Nhưng cũng có những quyết định của con người có thể thay đổi được và thậm chí cần phải thay đổi.

Quan điểm của Ðức Thánh Cha - đề cao đối thoại và thương xót - đã hướng dẫn hoạt động của Nhóm Hồng y tư vấn về nhiều mặt. Và các Hội đồng Giám mục có thể mở rộng thẩm quyền và hoạt động của mình. Theo Ðức hồng y Maradiaga, đây là một trong những thành quả tốt đẹp nhất của Công đồng Vatican II. Các Hội đồng Giám mục có thể đưa ra nhiều quyết định hơn mà không cần phải để cho Giáo triều Rôma xem xét mọi thứ. Ðức hồng y giải thích: Trong những năm gần đây, việc tập quyền vào Roma đã gây ra những tổn thương và khơi lên những bất bình.

Trong Tông huấn Evangelii Gaudium, Ðức Thánh Cha Phanxicô đề nghị cần phải tản quyền. Ngài muốn nhấn mạnh đến tính hiệp đoàn và tin rằng Giáo hội Công giáo có thể học hỏi từ thể thức công nghị (synodality, synodalité) của các Giáo hội Chính Thống. Về cải cách Giáo triều Rôma, Ðức hồng y cho biết có nhiều việc phải làm. Một mặt là việc quản trị và tài chính, mặt khác là Phủ Quốc vụ khanh, các Bộ và Hội đồng, cũng như các Toà Sứ thần và cơ quan ngoại giao của Tòa Thánh.

Nhóm Hồng y tư vấn đã tham khảo ý kiến rộng rãi khắp nơi trong Giáo hội. Mục đích là để đem lại cho giáo triều một chỉ dẫn mới về mục vụ. Từ khi bắt đầu sứ vụ Phêrô, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã cho thấy một phong thái giản dị và sôi nổi; qua đối thoại và phân định, cần phải xem xét những hình thức mới của tối thượng quyền của Giám mục Roma. Về điểm này, điều phối viên của Nhóm đã không nói gì thêm. Dường như mọi chọn lựa đều có thể. Có những điều không thể thay đổi, và có những điều phải thay đổi!

(Theo Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page