Giáo hội Áo và

Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình

 

Giáo hội Áo và Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình.

Áo quốc (WHÐ 11-02-2014) - Theo Cơ quan thông tin Công giáo Kathpress của Áo, tại Áo đã có hơn 30,000 người tham gia trả lời bản câu hỏi giản lược - do các giáo phận Áo phân phát để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục ngoại thường lần thứ ba về gia đình. Các bản trả lời được gửi qua đường bưu điện. Ðiều này chứng tỏ các tín hữu ở Áo rất quan tâm đến chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2014. Các kết quả đã được các giám mục Áo trình bày trong dịp viếng thăm ad limina (từ 27 đến 31 tháng 01 năm 2014). Một trong những câu hỏi được quan tâm đặc biệt là việc lãnh nhận bí tích của những người ly dị tái hôn.

Trong hai thập kỷ qua, Giáo hội Áo đã có những căng thẳng nội bộ và bất đồng quan điểm của các nhóm như "Chúng ta là Giáo Hội". Các giám mục đã cố gắng đáp ứng những vấn đề này với nhiều sáng kiến đổi mới mục vụ, chẳng hạn như Hội nghị toàn quốc năm 1998 "Ðối thoại cho nước Áo", nhằm tìm cách hòa giải những khuynh hướng khác nhau của Công giáo ở Áo. Một số kết luận của Hội nghị này liên quan đến hôn nhân, điều hoà sinh sản, khái niệm về lương tâm, chăm sóc mục vụ cho người đồng tính và ly dị cũng như chức phó tế vĩnh viễn, đã bị Bộ Giáo lý Ðức tin phê phán. Mới đây, các giám mục Áo đã xác nhận ý định triệu tập một "Diễn đàn về Tương lai của Giáo hội".

Năm 2005, khi các giám mục Áo viếng thăm Toà Thánh, Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI, trước "những sự kiện đau lòng" và "những lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội", đã khuyến khích các giám mục giảng dạy toàn vẹn giáo lý Công giáo, bằng lời lẽ rất cảm động: "Xin anh em hãy sốt sắng sử dụng sách Toát yếu Giáo lý và Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Hãy chắc chắn rằng các linh mục và các giáo lý viên của anh em sử dụng những sách này, hãy chắc chắn rằng những sách này được giải thích trong các giáo xứ, các hiệp hội và các phong trào, và được sử dụng trong các gia đình như một quyển sách quan trọng".

(Theo familiam.org, 28-01-2014)

 

An Nhiên

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page