Thượng Hội Ðồng về Gia Ðình

phúc trình sau thảo luận

 

Thượng Hội Ðồng về Gia Ðình: phúc trình sau thảo luận.

Roma (VietCatholic News 13-10-2014) - Theo tin Ðài Phát Thanh Vatican, buổi sáng ngày 13 tháng 10 năm 2014, tại Thượng Hội Ðồng về gia đình, đã có thông báo về ngày giờ diễn ra giai đoạn hai của Thượng Hội Ðồng, tức từ ngày 4 tới ngày 25 tháng Mười năm 2015, với chủ đề "Ơn gọi và sứ mệnh của gia đình trong Giáo Hội và trong thế giới ngày nay".

Tiếp theo thông báo trên, Tổng Tường Trìn Viên, Ðức Hồng Y Peter Erdo, đã trình bày Phúc Trình Sau Thảo Luận, nhằm phác họa các vấn đề chính đã được nhấn mạnh trong tuần qua trong các phiên họp chung; các vấn đề này nay sẽ được các giám mục, các đại diện anh em, các dự thính viên và chuyên viên khảo sát trong các nhóm làm việc nhỏ.

Ðức Hồng Y Erdo bắt đầu bằng cách nhấn mạnh rằng các nghị phụ Thượng Hội Ðồng nói tới việc Chúa Giêsu đã nhìn những con người nam nữ bằng một cái nhìn yêu thương như thế nào, đồng hành với họ một cách kiên nhẫn và xót thương ra sao. Ngài nói tới việc Chúa Giêsu Kitô, "sự thật, đã nhập thể trong sự mỏng dòn nhân bản không phải để kết án nó, mà để chữa lành nó". Ngài nói: Chúa Giêsu dạy rằng hôn nhân là bất khả tiêu nhưng tỏ ra thông cảm những ai không sống đúng lý tưởng này.

Trong phúc trình này, các nghị phụ Thượng Hội Ðồng nói tới việc Giáo Hội có trách vụ ra sao trong việc thừa nhận các hạt giống Lời Chúa vốn được gieo vãi bên ngoài các biên giới hữu hình và bí tích của mình. Các ngài nại tới "luật tiệm tiến" ("law of graduality") để suy nghĩ về cách thế Thiên Chúa vươn tay ra với nhân loại và dẫn Dân của Người từng bước tiến lên phía trước.

Các nghị phụ cũng ghi nhận nhu cầu phải suy nghĩ xa hơn nữa về việc liệu sự viên mãn bí tích có loại bỏ khả thể nhìn nhận các yếu tố tích cực dưới các hình thức chưa hoàn hảo không. Thí dụ, liệu có hay chăng các yếu tố tích cực trong các cuộc hôn nhân bất thường. Các nghị phụ Thượng Hội Ðồng nhấn mạnh rằng khi cuộc hôn nhân dân sự vững ổn, biểu lộ một tình âu yếm và săn sóc con cái cách sâu sắc, thì Giáo Hội nên cố gắng đồng hành với nó hướng về tính bí tích.

Ðức Hồng Y Erdo nói tới nhu cầu phải hồi tâm truyền giáo, tới việc Giáo Hội không thể ngưng tại các công bố chỉ có tính tín lý, mà phải đi xa hơn. Hôn nhân Kitô Giáo phải là một quyết định có tính ơn gọi được đảm nhiệm với một việc chuẩn bị thích đáng trên hành trình đức tin. Sở dĩ như thế vì Tin Mừng gia đình vốn là lời giảp đáp cho những hoài mong sâu sắc nhất của con người.

Trong phúc trình này, các nghị phụ Thượng Hội Ðồng quả quyết rằng Giáo Hội được đặc biệt mời gọi nhận ra sự đau khổ của những người phối ngẫu bị bỏ rơi và con cái họ thực sự là nạn nhân như thế nào của các cuộc gia đình tan vỡ.

Nhiều thành viên của Thượng Hội Ðồng nói lên sự cần thiết phải cải tổ và đơn giản hóa các thủ tục của việc tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Ðức Hồng Y Erdo nói tới việc cuộc cải cách án vô hiệu này sẽ đòi các vị giám mục đang cai quản các giáo phận phải lãnh nhận các trách nhiệm mới và có lẽ sẽ ủy nhiệm cho một linh mục được huấn luyện một cách chuyên biệt ra sao.

Liên quan tới những người Công Giáo ly dị, ly dị và tái hôn dân sự, bản phúc trình nói đến việc cần phải có "các chọn lựa mục vụ can đảm" và "những con đường mục vụ mới". Bản phúc trình kêu gọi việc biện phân từng trường hợp một theo luật tiệm tiến, nhất là liên quan tới việc nhận lãnh các bí tích. Ðức Hồng Y Erdo cho hay: cuộc đối thoại về chủ đề này sẽ tiếp diễn tại các Giáo Hội địa phương trong vòng năm tới và các câu trả lời sẽ được đệ nạp cho Thượng Hội Ðồng năm 2015.

Bản phúc trình ghi nhận rằng vấn đề sống chung có thể cho thấy nỗi sợ phải cam kết, nhưng cũng là một chọn lựa được đưa ra "trong khi chờ đợi một cuộc sống an toàn" như có việc làm và thu nhập đều đặn.

Vấn đề đồng tính đã được đề cập sau đó, với lời kêu gọi phải suy nghĩ nghiêm túc. Các nghị phụ Thượng Hội Ðồng nhận định rằng những người đồng tính cũng có những ơn phúc và tài năng để cung hiến cho cộng đồng Kitô hữu và việc vươn tới họ về mục vụ là một thách đố có tính giáo dục quan trọng.

Trong bản phúc trình, các nghị phụ Thượng Hội Ðồng cũng tái khẳng định rằng các cuộc kết hợp đồng tính không thể được coi là ngang hàng với hôn nhân. Và không thể chấp nhận được việc gây áp lực lên các mục tử hay việc các cơ quan quốc tế đòi phải dẫn khởi các luật lệ lấy hứng từ ý thức hệ phái tính mới được lãnh nhận viện trợ tài chánh.

Cuối cùng, khi quả quyết rằng việc cởi mở đối với sự sống mới là phần chủ yếu của tình uêu vợ chồng, các nghị phụ Thượng Hội Ðồng đã trích dẫn sứ điệp của Thông Ðiệp Humanae Vitae của Ðức Phaolô VI liên quan tới việc phải tôn trọng nhân phẩm trong việc lượng giá các phương pháp kiểm soát sinh đẻ.

Kết luận phần trình bày bản phúc trình sau thảo luận, Ðức Hồng Y Erdo nói rằng bằng cách mô phỏng lòng thương xót của Chúa Giêsu, Giáo Hội phải đồng hành với những người con nam nữ mỏng dòn nhất của mình đang đau khổ vì một tình yêu bị thương tổn và mất mát.

 

Vũ Văn An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page