Họp báo chuẩn bị

Thượng Hội đồng Giám Mục

khóa đặc biệt

 

Họp báo chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám Mục khóa đặc biệt.

Vatican (SD 5-11-2013) - Sáng 5 tháng 11 năm 2013, các chức sắc Thượng Hội đồng Giám Mục đã mở cuộc họp báo về tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới, khóa đặc biệt kỳ III, sẽ tiến hành vào tháng 10 năm 2014 về đề tài: "Những thách đố đối với gia đình trong khuôn khổ công cuộc rao giảng Tin Mừng". Tham dự khóa họp này có khoảng 150 Giám Mục thế giới.

Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh có Ðức Hồng Y Peter Erdoer người Hungari, Tổng tường trình viên, Ðức Tổng Giám Mục Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới và Ðức Tổng Giám Mục Bruno Forte, Tổng thư ký đặc biệt.

Ðức Tổng Giám Mục Baldisseri cho biết cơ cấu và hướng đi của Thượng Hội đồng Giám Mục được thay đổi theo ý muốn rõ rệt của Ðức Thánh Cha để tăng cường việc thực thi đoàn thể tính của hàng Giám Mục và tình hiệp thông trong Giáo Hội.

Theo qui chế, các vị đương nhiên có quyền tham dự Thượng Hội đồng Giám Mục khóa đặc biệt là: các Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục và Hội đồng của Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Ðông Phương, các vị thủ lãnh các cơ quan trung ương Tòa Thánh (25), ngoài ra có 3 Linh Mục Tổng Quyền do Hiệp Hội các Bề trên tổng quyền dòng nam bầu lên.

Thượng Hội đồng Giám Mục về các thách đố của gia đình sẽ tiến hành qua 2 giai đoạn: giai đoạn thứ I là Thượng Hội đồng Giám Mục khóa đặc biệt từ mùng 5 đến 19 tháng 10 năm 2014 với mục đích xác định tình hình và thu thập chứng từ cũng như những đề nghị của các Giám Mục. Giai đoạn thứ II sẽ là một Thượng Hội đồng Giám Mục thường kỳ vào năm 2015, để tìm kiếm những đường hướng hoạt động cho việc mục vụ con người trong gia đình".

Hôm 18 tháng 10 năm 2013, Văn Phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám Mục đã gửi đến 136 Hội đồng Giám Mục, các Công Nghị của các Giáo Hội Công giáo đông phương và các vị liên hệ khác, một tài liệu đề cương, gọi là Lineamenta, một văn kiện ngắn gọn dài 7 trang gồm 3 phần:

Phần I về gia đình và việc rao giảng Tin Mừng,

Phần II: Giáo Hội và Tin Mừng về gia đình, trong đó lần lượt nói về:

- Kế hoạch của Thiên Chúa, Ðấng Sáng tạo và Cứu Chuộc

- Giáo huấn của Giáo Hội về Gia đình

Phần III gồm một bản tổng cộng 38 câu hỏi, phân làm 9 tiết mục, với mục đích tham khỏi ý kiến các Giáo Hội địa phương, hầu chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới năm 2014.

Vì thời gian gần kề, Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám Mục yêu cầu các Hội đồng Giám Mục và các cơ quan khác được tham khảo ý kiến gửi các bản trả lời góp ý về Roma trước cuối tháng giêng năm tới, 2014, để dựa vào đó, một Tài liệu làm việc sẽ được soạn thảo ngay trong tháng 2 năm 2014.

Việc tham khảo ý kiến này không phải là một cuộc "trưng cầu dân ý" hay là thăm dò dư luận, nhưng là trình bày những kinh nghiệm trong đức tin. Các Giám Mục giáo phận được yêu cầu soạn một tổng hợp - chứ không phải trình bày ý kiến riêng của các vị - đi từ những tổng hợp do các cha sở thực diện, dựa theo kết quả cuộc điều tra trong các xứ đạo liên hệ. Vì thế, một cách nào đó, cuộc tham khảo ý kiến này cũng đi tới các giáo dân.

Trong cuộc họp báo, Ðức Tổng Giám Mục Bruno Forte, Tổng thư ký đặc biệt nói đến những thách đố gia đình ngày nay đang gặp phải. Ngài nói: "Ngày nay người ta đang thấy xuất hiện những vấn đề chưa từng có cách đây ít năm, từ sự lan tràn các cặp sống chung không kết hôn, và nhiều khi loại bỏ cả ý tưởng về vấn đề này, cho đến các cặp đồng phái, mà nhiều khi họ cũng được phép nhận con nuôi". Ngoài ra cũng có nhiều hoàn cảnh đòi Giáo Hội phải đặc biệt quan tâm: từ nền văn hóa không muốn cam kết dấn thân và không chấp nhận tính chất bất khả phân ly của hôn phối, cho tới việc định nghĩa lại gia đình, quan niệm đa nguyên duy tương đối với hôn nhân, và những dự luật làm mất giá trị của sự bền vững và trung thành của giao ước hôn nhân."

Ðức Tổng Giám Mục Forte nhận xét rằng "những thách đố đó có kéo theo những hậu quả quan trọng về mục vụ. Chẳng hạn nếu ta nghĩ tới nguyên sự kiện trong hoàn cảnh hiện nay, nhiều người trẻ sinh ra từ một hôn phối bất hợp lệ, thì có thể các em sẽ không bao giờ thấy cha mẹ lãnh nhận các bí tích, và từ đó chúng ta hiểu những thách đố cấp thiết dường nào mà tình trạng hiện nay đề ra cho việc loan báo Tin Mừng".

Ðức Tổng Giám Mục Forte cho biết trong số nhiều đề nghị được gửi về Tòa Thánh, cũng có một vấn đề rất tế nhị là loạn luân. (SD 5-11-2013)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page