Synod of Bishops

Khoa Hop ac Biet

Thng Hoi ong Giam Muc

Ve vung Amazon

(t ngay 6 en 27/10/2019)

 

 


 

Tong huan Hau Thng Hoi ong Querida Amazonia

 

Tong Huan mi cua c Thanh Cha va Cong ngh Giao Hoi Cong Giao c

c Thanh cha khong hai long v bao ch ch chu y han hep ve Tong huan Querida Amazonia

c Hong y Mueller benh vc Tong huan mi cua c Thanh cha

Phe cap tien tai c manh me phe bnh Tong huan cua c Thanh cha

Cac giam muc tren the gii ca ngi Tong huan mi Amazon Yeu Quy cua c Thanh Cha

Cong bo Tong huan Querida Amazonia Amazon Yeu Qu

Querida Amazonia Amazon Yeu Quy Tong huan cua c Thanh Cha cho mot Giao hoi co khuon mat Amazon

Nhng c m ln cua c Thanh Cha Phanxico cho Amazon

c Hong y Michael Czerny noi rang Yeu quy mien Amazon va cac dan toc cua no e cu trai at

HY Czerny gii thieu Tong Huan Querida Amazonia Hay yeu thng Amazon va ngi cua no e cu hanh tinh

Nhan nh cua Toa Thanh ve Tong Huan Querida Amazonia Amazon Than Yeu

 

Tong huan Hau Amazzonia cha c cong bo

Truyen chc linh muc cho ngi co gia nh khong phai la giai phap

Hoi ong Hong y co van tiep tuc nghien cu ve Tong hien mi

Toan van Tai Lieu Cuoi Cung cua Thng Hoi ong Giam Muc ve Toan Vung Amazon

Nhng ch ao cu the cua c Thanh Cha sau Thng Hoi ong Giam Muc ve Amazon

Tom tat Tai lieu chung ket Thng Hoi ong Giam Muc ve Amazon

Lc qua e ngh cua cac nhom nho ve hai e xuat gay tranh cai va vai tro phu n

Moi chung ta eu co mot chut biet phai va mot chut nh ngi thu thue

Toi co the lam ieu g tot cho Tin Mng

Bai giang cua c Thanh Cha trong Thanh le be mac Thng Hoi ong Toan Vung Amazon

Tom lc Tai Lieu Cuoi Cung cua Thng Hoi ong Giam Muc ve Vung Amazon

Nhn lai Thng Hoi ong Giam Muc ve mien Amazon

Cuoc hop bao cuoi cung tai Thng Hoi ong Amazon

Thng Hoi ong Giam Muc ve vung Amazon a ket thuc c Giao Hoang keu goi moi ngi can d

Phien hop toan the th 15 va cuoc hop bao ngay 25 thang 10 nam 2019 tai Thng HGM ve Vung Amazon

Cuoc hop bao ngay 24 thang 10 nam 2019 tai Thng Hoi ong Giam Muc ve Vung Amazon

Cuoc hop bao ngay 23 thang 10 nam 2019 tai Thng Hoi ong Giam Muc ve Amazon

Thng Hoi ong Giam Muc Amazon cap nhat tuan cuoi

Cuoc hop bao ngay 22 thang 10 nam 2019 tai Thng Hoi ong Amazon

c Hong Y Gracias tng ong gia Amazon va chau A va An o

Thng Hoi ong Giam Muc Amazon va ngi tre trc cuoc khung hoang moi sinh

Tng an ba mang thai cua ngi ban a b lay khoi mot nha th Cong Giao va lieng xuong song Tiber

Phien hop toan the th 14 va cuoc hop bao ngay 21 thang 10 nam 2019

Cai tien Hiep c Hang Toai ao, u tien chon ngi ngheo va bao ve moi trng

Bai giang cua c Thanh Cha trong Thanh Le Khanh nhat truyen giao 2019

Thng Hoi ong Giam Muc ve vung Amazon Nhan nh cua hai v Hong Y khong thuoc vung Amazon

Cac ngh phu i ang Thanh gia Roma

Cuoc hop bao ngay 18 thang 10 nam 2019 tai Thng Hoi ong Giam Muc ve vung Amazon

c Thanh Cha gap mot nhom ngi ban a Tin Mng phai c hoi nhap van hoa

Phien hop toan the th 13 cua Thng Hoi ong Giam Muc ve Vung Amazon

Cac trao oi ben le Thng Hoi ong Giam Muc ve Amazon

Cuoc hop bao ngay 17 thang 10 nam 2019 tai Thng Hoi ong Giam Muc ve Vung Amazon

S that hien nhien va c neu ra tai Thng Hoi ong Khong can viri probati

Giao s thieu thanh thien can tr s gia tang n goi linh muc

Thng Hoi ong Giam Muc ve Vung Amazon a hop xong mot na

Cuoc hop bao ngay 16 thang 10 nam 2019 tai Thng Hoi ong Giam Muc ve Vung Amazon

Thng Hoi ong Giam Muc Amazon uc ket ngay lam viec 14 thang 10 nam 2019

Phien hop toan the th 12 cua Thng Hoi ong Giam Muc ve vung Amazon

Phien hop toan the th 11 cua Thng Hoi ong Giam Muc ve vung Amazon

Thng Hoi ong Giam Muc Amazon uc ket ngay lam viec ngay 12 thang 10 nam 2019

Phien hop toan the th 10 tai Thng Hoi ong Giam Muc ve vung Amazon

Phien hop toan the lan th 9 cua Thng Hoi ong Giam Muc ve Amazon

Le phong thanh gia Thng Hoi ong Giam Muc ve mien Amazzonia

Phien hop toan the th 7 ngay 12 thang 10 nam 2019 tai Thng Hoi ong Giam Muc ve Amazon

Thng Hoi ong Giam Muc ket thuc tuan lam viec au tien

Cuoc hop bao ngay 12 thang 10 nam 2019 tai Thng Hoi ong Giam Muc ve Amazon

Cuoc hop bao ngay 11 thang 10 nam 2019 tai Thng Hoi ong Amazon

Hop bao ngay 10 thang 10 nam 2019 tai Thng Hoi ong Giam Muc ve Amazon

Thng Hoi ong Giam Muc Amazon uc ket ngay lam viec 9 thang 10 nam 2019

Phien hop toan the th sau cua Thng Hoi ong Giam Muc ve Amazon

Thng Hoi ong Giam Muc Amazon uc ket ngay lam viec th 3

Cuoc hop bao ngay 9 thang 10 nam 2019 ve Thng Hoi ong Amazon

Phien hop toan the th nam cua Thng Hoi ong Giam Muc ve Vung Amazon

Thng Hoi ong Giam Muc Amazon uc ket ngay lam viec th 3

Phien hop toan the lan th t cua Thng Hoi ong Giam Muc ve Vung Amazon

Thng Hoi ong Giam Muc Amazon N tu nghe xng toi

Thng Hoi ong Giam Muc Amazon Dien van cua c Hong Y Hummes

Phien hop toan the th ba cua Thng Hoi ong Giam Muc ve Vung Amazon

Phien hop toan the th hai cua Thng Hoi ong Giam Muc ve Amazon

Khai mac Thng Hoi ong Giam Muc Amazon buoi lam viec au tien

Phien hop toan the th hai cua Thng Hoi ong Amazon

Phien th nhat cua Thng Hoi ong Toan Vung Amazon Dien t cua c Thanh Cha

Tong tng trnh vien cua Thng Hoi ong Amazon nhan manh en cac linh muc co gia nh va phu n

Ngay au tien tai Thng Hoi ong Amazon N tu anh gia cao s can d tng bc cao hn cua phu n

c Thanh Cha len tieng au ngay lam viec au tien cua Thng Hoi ong Giam Muc ve vung Amazon

Tong quan ve e xuat Viri Probati tai Thng hoi ong Amazon

Thanh le khai mac Thng Hoi ong Giam muc ve Amazon

c Phanxico khai mac Thng Hoi ong Amazon

 

c Hong Y Marc Ouellet Tong trng Bo Giam Muc va viec oc than linh muc

c Thanh Cha bo nhiem c cha Mario Grech lam Pho Tong th ky Thng Hoi ong Giam Muc Amazon

Nhng mong i ni Thng Hoi ong Giam Muc mien Amazzonia

Trc ngng ca Thng Hoi ong Giam Muc mien Amazzonia

c Thanh Cha bo nhiem 3 Hong Y Chu tch tha uy cho Thng Hoi ong Giam muc ve Amazon

c Thanh Cha viet th chuc mng tau benh vien c Giao Hoang Phanxico a en Belem cua Brazil

Giao hoi Colombia to chc Hoi ngh hng en Thng Hoi ong Giam Muc Amazon

c Thanh Cha se co cac quyet nh tot cho Thng Hoi ong Giam Muc vung Amazzonia

Tau benh vien c Giao Hoang Phanxico en vung Amazzonia

Tai lieu Lam viec cua Thng Hoi ong Toan Vung Amazon

Gi Y gay tranh cai nhat trong Tai Lieu Lam Viec cua THGM vung Amazon phong chc linh muc cho ngi co v

Tom Lc Tai Lieu Lam Viec cua Thng Hoi ong cho Vung Amazon

Cong bo tai lieu lam viec cua Thng Hoi ong Giam Muc Amazzonia

Pablo Fajardo ngi nong dan luat s bao ve Amazon

Tau benh vien c Thanh Cha Phanxico tai vung Amazzonia

Chuan b Thng Hoi ong Giam Muc ngoai thng ve lu vc Amazon

Hoi nhap trong phung vu va i song ngi ban a vung Amazon

Cong bo tai lieu chuan b Thng Hoi ong Giam Muc Amazzonia

c Thanh Cha cong bo chu e cua Thng Hoi ong Giam muc ac biet ve vung Amazon

Thng Hoi ong Giam Muc ac biet cho vung Amazzonia

c Thanh Cha trieu tap Thng hoi ong Giam muc ve Amazon vao nam 2019

c Thanh Cha thong bao Thng Hoi ong Giam Muc Amazzonia vao nam 2019

 

Khoa hop thng le Thng Hoi ong Giam Muc lan th 15 ve Gii Tre (3-28/10/2018)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page