Tau benh vien "c Giao Hoang Phanxico"

en vung Amazzonia

 

Tau benh vien "c Giao Hoang Phanxico" en vung Amazzonia.

G. Tran c Anh OP

Brazil (Vatican News 23-07-2019) - Do mot cau hoi quan tam cua c Thanh Cha Phanxico, mot con tau benh vien mang ten ngai sap sa bat au hoat ong cham soc sc khoe cho hang chuc ngan ngi dan "vung sau vung xa" mien Amazzonia ben Brazil.

Ch con khoang 2 thang ri na, Thng Hoi ong Giam Muc mien Amazzonia se khai dien va tien hanh tai Roma, t 6 en 27 thang 10 nam 2019, vi muc ch tm kiem nhng ng hng mi ve muc vu va truyen giao cho dan chung va cac tn hu tai mien rng Amazzonia thuoc lanh tho cua 9 quoc gia va thuoc vung trach nhiem cua 7 Hoi ong Giam Muc. Vung nay co nhieu tho dan va dan ngheo ang can c tr giup va bao ve chong lai nhieu tai ng. Trong boi canh nay, d luan ac biet chu y en s kien tau benh vien c Giao Hoang Phanxico (Barco Hospital Papa Francisco) bat au hoat ong t au thang 8 nam 2019 va hom 6 thang 7 nam 2019, cha khoa tau a c trao cho ban trach nhiem cua tau.

Hnh dang va nhan vien

Tau dai 32 met co 2 tang, c sn mau o va co ch thap mau o. Tren tau se co cac bac s va cac nhan vien y te thuoc 5 dong tu. Theo d kien se co them 5 bac s, 12 y ta va nhng ngi phu giup khac. Tat ca nham san soc sc khoe the ly va tinh than cho khoang 700 ngan ngi song trong hang ngan cong oan doc theo song Amazzonia, trong o co 12 thanh pho va th tran thuoc bang Para mien bac Brazil.

c Giam Muc Bahlman s tai

c Cha Bernhard Bahlmann, Giam Muc giao phan Obidos, cung la chu tch Hoi ong Giam Muc mien Bac 2 cua Brazil, cho biet tau benh vien c Giao Hoang Phanxico thc la mot "phep la" va neu Chua muon, "chung toi co the gap g nhieu ngi, cu the hoa c bac ai oi vi nhng ngi gia, ngi ngheo tung nhat, thieu phng tien e c san soc sc khoe".

c Cha Bahlmann cung noi vi hang tin Cong Giao c KNA rang "nhieu ngi, ac biet nhng ngi vung sau vung xa khong con en thanh pho e gap bac s na va khi b benh, ho anh nha. Neu dan chung khong en nha thng na, th nha thng en tm ho. Y tng nay la mot giac m nay ang tr thanh thc tai".

Sang kien do mot cau hoi cua c Thanh Cha

Thc vay, sang kien nay nay sinh hoi nam 2013 nhan dp Ngay Quoc Te gii tre thanh pho Rio de Janeiro, Brazil. Trong dp o, c Thanh Cha Phanxico a vieng tham mot nha thng do Huynh oan thanh Phanxico Assisi "Chua Quan Phong" am trach thanh Rio de Janeiro. Ngai hoi tu huynh Phanxico Belotti Be tren xem trong mien Amazzonia co nha thng nao khong, va khi c biet la khong co, ngai khuyen khch dong thanh Phanxico Assisi dan than trong mien nay.

Cong oan dong quan tam en li nhan nhu cua c Thanh Cha va a am nhan them 2 nha thng Obidos va Juruti, nhng roi dong thay 2 nha thng nay van cha ap ng nhu cau cua nhng ngi mien Amazzonia, nhng ngi vung heo lanh. V the, tu huynh be tren Belotti ngh en tau benh vien, e nhng ngi dan khong the i ti cac nha thng, cung co the c tau benh vien en gan e san soc cho ho. D an Tau Benh vien c Giao Hoang Phanxico tren cac dong song Amazzonia c e xng t o.

Tien hanh d an thiet lap Tau

Hoi thang 11 nam 2018, c Cha Bahlmann va tu huynh Francisco Belotti a en Vatican e trnh bay cho c Thanh Cha d an tau benh vien "c Giao Hoang Phanxico". Ngai rat phan khi va xuc ong ve d an nay, en o muon ri le.

Tai chanh e che tao, trang b va ieu hanh tau benh vien en t so tien phat ma mot so cong ty phai tra v a gay o nhiem ln trong mien Amazzonia. D an cung c giao phan Obidos ho tr. c Giam Muc Bahlmann la ngi goc c, t giao phan Muenster.

The la sau nhng thang ngay chuan b, tau benh vien mang ten c Thanh Cha a thanh hnh. Tren tau co mot phong giai phau nho, phong th nghiem, X quang, sieu am, cac phong kham benh va giai phau, mot phong thuoc.. Nhng trng hp benh nang va phc tap se c gi en cac nha thng thanh pho Obidos, Juruti va Alenquer.

Chuan b hoat ong bat au t thang 8 nam 2019

Tau benh vien c Giao Hoang Phanxico a chuan b cho cuoc "xuat chinh" au tien dai 10 ngay bat au t au thang 8 nam 2019. Tau i theo cac dong song, va tren tau co cac nhan vien hang hai, cac tu huynh Tieu Tha Sai c Me Vo nhiem Sao Jose dos Campos, va mot so bac s, trong o co n tu Ruth Rottbeck, 46 tuoi thuoc dong n Phan Sinh thanh pho Siessen ben c. Ch la mot bac s khuyen khoa ve than kinh va phan tam. Ch noi vi hang tin Cong Giao c KNA: "Tau benh viec nay ap ng nhng kha nang cua toi nh mot bac s va mot n tu Phan Sinh. Chung toi len ng khong phai nh mot to chc nhan ao, nhng con y thc mnh la tu s, va nh vay co ngha la trong t cach la Giao Hoi".

N tu bac s Ruth Rottbeck

Ch Rotteck a gap c Cha Bahlmann trong dp ai hoi Cong Giao c nam 2018 thanh pho Muenster va ngai trnh bay cho ch ve d an Benh vien c Giao Hoang Phanxico ma ngai nhiet tnh ung ho. Thang 10 nam 2018, ch sang Brazil va vieng tham vung Amazzonia e co y niem chnh xac. Sau o ch t chc bac s trng trong mot dng ng thanh pho Stuttgart va tham gia chng trnh hoat ong cua Tau benh vien c Giao Hoang Phanxico.

Hy vong mien nam Brazil se bat chc

Linh Muc Vilson Groh, Chu tch mot Vien co muc ch gay y thc ni gii doanh nhan ve thc tai va nhng nhu cau cua vung ngoai o thanh Florianopolis, e cao tam quan trong cua sang kien nay, trc ngng ca Thng Hoi ong Giam Muc ve mien Amazzonia. Theo cha, sang kien cung muon neu gng cho nhng vung ngheo mien nam cua Brazil. Cha noi: "Ngh en mot Giao Hoi vi khuon mat Amazzonia co ngha la ngh en mot Giao Hoi phai linh hoat ca mien nam na. Toi rat hy vong trong vien tng nay". (KNA 6/7/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page