c Phanxico khai mac

Thng Hoi ong Amazon

 

c Phanxico khai mac Thng Hoi ong Amazon.

Vu Van An

Vatican (VietCatholic News 06-10-2019) - Vao 10 gi sang ngay 6 thang 10 nam 2019, c Phanxico a c hanh Thanh Le tai Nha Th Thanh Phero e chnh thc khai mac Thng Hoi ong Giam Muc ve vung Amazon. Ngi ta mong ch ngai a ra cac ng hng tong quat cho Thng Hoi ong nay qua bai giang le.

Ngon la am ap, chieu sang nhng khong thieu rui

Tuy nhien cung mot bai giang ay, moi ngi thay ngai nhan manh mot iem khac nhau. Ky gia John L. Allen, chu but tap ch Crux chang han, lu y ti viec ngai noi en la, mot ieu ong cho la thch hp v trc o khong lau, rng Amazon b mot tran la ln thieu rui het 3,500 dam vuong sinh thai, khien i song va sinh ke cua cac dan toc ban a lam nguy.

Nhng ngon la ngai muon cac ngh phu nhom len la ngon la khong thieu rui, giong ngon la tren Sinai Chua cho Mose chng kien, mot ngon la ch toa anh sang va hi am, ngon la cu roi, ngon la cua "than trong nhng dam lam" (daring prudence). Ngc vi ngon la cua li nhuan, ngon la cua Tin Mng, ngon la cua Thien Chua thu hut va tu tap e hp nhat, th la c nuoi dng bang chia se, ch khong phai th la c nuoi dng bang li nhuan, la th la thieu rui, noi len "khi con ngi ch muon co vu cac y ngh rieng, tao ra phe nhom rieng, diet tr moi d biet trong mu toan lam cho moi ngi va moi s tr thanh oc dang".

Cai th la ay c c Phanxico tm thay ni "long tham cua cac hnh thc tan thc dan" theo ngha "n phuc cua Thien Chua b ap at, ch khong cung hien", ch muon "thc dan hoa thay v phuc am hoa". Li cua ngai c tng phan tch cc qua s hien dien cua Amazon tai Vng Cung Thanh ng Thanh Phero vi cac y phuc va non ao sac s nui rng ban a.

Xet ve mot phng dien khac, ngon la do Chua Thanh Than nuoi dng co thieu rui nhng la thieu rui nhng ieu tieu cc, ma tieu cc hn ca, theo c Phanxico, la duy tr nguyen trang. Ngai bao: muon nhom c ngon la cua Chua Thanh Than, cac ngh phu phai la "cac muc t, ch khong phai vien chc", nhng ngi e tro tan s set va lang lo thieu rui qua viec bao ve nguyen trang".

c Phanxico nhan manh: "neu moi s c nh nguyen trang mai, neu cha khoa e oc ngay thang cua ta la 'ay la cach s viec luon c lam nh the' th n phuc se bien mat het".

Thanh th, cac ngh phu can "trung thanh vi net mi me cua Chua Thanh Than" ngha la ng "e s viec chay theo ng cua chung ma khong lam g ca".

Noi tom lai, theo c Phanxico cac ngh phu can than trong khon ngoan (prudence), nhng than trong khon ngoan khong co ngha "ngng moi s e tranh mac lam loi" ma than trong khon ngoan e cai quan, e "luon chuyen ong, vn tay ra ngoai, khong t khep kn vao mnh".

Theo John Allen, ro rang c Phanxico co y noi en th la ang bng chay trong long mot so ngi ke t ngay ngai cong bo trieu tap Thng Hoi ong Amazon hoi thang 10 nam 2017: la s set, khong dam lam, la tan thc dan ch mong ap at, nhng ngi ch lo tranh sai lam, len tieng ch trch ca viec ngai chu tr buoi cau nguyen cho sang the tai Vn Vatican cach nay 2 ngay, cho rang o la mot nghi le ngoai ao.

Nhan dp nay, John Allen nhac lai phan ng cua nhng ngi duy truyen thong coi Tai Lieu Lam Viec cua Thng Hoi ong Amazon la can ke lac giao, ton thien nhien len bac ngau than va lam giam tnh duy nhat cua n cu roi do Chua Kito mang lai...

Hnh nh, theo c Phanxico, ho quen khuay nhng con ngi thc ang khon kho can c giup . Bi the, ngai nhac nh cac ngh phu "Rat nhieu anh ch em cua chung ta tai vung Amazon ang phai vac nhng thap gia nang ne va ang mong ch s an ui giai thoat cua Tin Mng, tnh yeu mn trn cua Giao Hoi. V ho va vi ho, chung ta hay cung nhau ong hanh".

Than trong khon ngoan, n phuc nhng khong

Hannah Brockhaus cua CNA th lu y en ieu c Phanxico noi ve c khon ngoan than trong (prudence). Theo ngai, "khon ngoan than trong khong phai la do d; no khong phai la mot thai o phong thu". Trai lai, no la "nhan c cua muc t, e phuc vu mot cach khon ngoan, co kha nang bien phan, biet tiep nhan s mi me cua Chua Thanh Than".

S mi me ay c tm thay trong ieu c Phanxico goi la "than trong nhng dam lam" (daring prudence) co the giup "Thng Hoi ong cua chung ta canh tan cac neo ng cua Giao Hoi tai vung Amazon, e ngon la truyen giao tiep tuc bng chay".

Jim Fair cua Zenit lu y ti kha canh n phuc trong bai giang cua c Phanxico, qua viec trch dan th Thanh Phaolo gi Timote: "toi nhac anh nh khi day n phuc cua Thien Chua, n phuc anh a nhan c khi toi at tay tren anh" (2 Tm 1:6).

Ngai nhac cac ngh phu "chung ta khong ky mot thoa thuan; chung ta khong c trao cho mot khe c nhan dung. ung hn, cac ban tay a c at len vai chung ta e en lt mnh, chung ta co the gi tay len cau bau cung Chua Cha, nhng ban tay giup cha ra cho cac anh ch em mnh".

"Chung ta a nhan c mot n phuc e chung ta tr thanh mot n phuc. n phuc khong the mua, trao oi hay ban buon; n phuc c tiep nhan va cho i. Neu chung ta gi chung kh kh, neu chung ta bien mnh thanh trung tam ch khong phai la n phuc mnh nhan c, chung ta tr thanh vien chc, ch khong phai muc t. Chung ta bien n phuc thanh mot viec lam va tnh nhng khong cua no bien mat. Ket cuc chung ta phuc vu chnh mnh va li dung Giao Hoi".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page