Thanh le khai mac

Thng Hoi ong Giam muc ve Amazon

 

Thanh le khai mac Thng Hoi ong Giam muc ve Amazon.

Van Yen, SJ

Vatican (Vatican News 6-10-2019) - Luc 10h sang Chua Nhat 6 thang 10 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico a dang thanh le khai mac Thng Hoi ong Giam muc ve Amazon vi chu e: Amazon - nhng con ng mi cho Giao Hoi va nen sinh thai hoc toan dien. Thanh Le co s hien dien ac biet cua cac tan hong y va c thang chieu ngay hom trc (5 thang 10 nam 2019).

Trong bai giang Thanh le c Thanh Cha noi: "Thanh Phao-lo, nha truyen giao v ai nhat trong lch s Giao hoi, giup chung ta "lam Thng Hoi ong Giam muc" va "i cung nhau": o la ieu ngai viet cho Timothe va cung cho chung ta hom nay, nhng muc t phuc vu dan Chua."

Mon qua nhan c t Thien Chua

c Thanh Cha trch li Thanh Phaolo: "toi nhac anh phai khi day ac sung cua Thien Chua, ac sung anh a nhan c khi toi ac tay tren anh" (2Tm 1,6). Chung ta la giam muc bi v chung ta a nhan c mot mon qua cua Thien Chua. Chung ta khong ky mot thoa thuan, khong nhan trong tay mot hp ong lam viec, nhng c oi tay at len au, e en lt mnh, chung ta gi tay cau xin Thien Chua va a tay ra vi anh em. Chung ta a nhan c mot mon qua. Mot mon qua khong the mua, khong c trao oi mua ban: no c nhan va tang cho.

Neu chung ta at mnh ch khong phai mon qua vao trung tam, neu cac muc t tr thanh ngi lo cong viec, th chung ta bien mon qua thanh mot chc nang va bien mat tnh nhng khong. Va v vay rot cuoc chung ta phuc vu chnh mnh va s dung Giao hoi. Ngc lai, vi mon qua nhan c, cuoc song cua chung ta la e phuc vu.

Khi day ngon la

Trung thanh vi li keu goi nay, Thanh Phaolo nhac nh chung ta rang mon qua phai c "khi day". ong t ngai dung rat thu v: "khi day", theo ngha en la "lam chay lai ngon la". Mon qua chung ta a nhan c la mot ngon la, o la tnh yeu ang chay oi vi Chua va vi anh ch em chung ta. Ngon la phai c gi cho chay. Giao hoi khong the t gii han mnh vao viec cham soc muc vu "bao ton", cho nhng ai a biet Tin Mng Chua Kito. Chua Giesu a khong em en lan gio buoi toi, nhng em la vao mat at.

Ngon la lam song lai mon qua la Chua Thanh Than, khong phai la mot tinh than nhut nhat, ma la s khon ngoan. Theo Giao ly day th "Khon ngoan la c tnh giup ly tr thc tien trong moi hoan canh nhan ra ieu thien ch thc va chon la nhng phng the tot e at ti" (so 1806).

Khon ngoan khong phai la thieu quyet oan, no khong phai la mot thai o phong thu. ay la c tnh cua Ngi muc t, biet cach phan biet, nhay ben vi s mi me cua Thanh Than. Thanh Than gi hng cho Thng hoi ong cac con ng cho Giao hoi tai Amazon, e ngon la s mang khong b dap tat.

Ngon la cua Thien Chua, nh trong trnh thuat bui gai chay, chay nhng khong thieu rui (x. Xh 3,2). o la mot ngon la tnh yeu chieu sang, si am va mang lai s song, ch khong phai ngon la bung len va nuot chng. Khi con ngi va cac nen van hoa b nuot chng ma khong co tnh yeu va s ton trong, th o khong phai la ngon la cua Thien Chua, ma la cua the gian.

Bao nhieu lan mon qua cua Thien Chua a khong c trao ban nhng ap at, bao nhieu lan ngi ta i chiem thuoc a hn la i loan bao Tin Mng. Xin Chua bao ve chung ta khoi s tham lam cua chu ngha thc dan mi.

Khi lai mon qua, chap nhan s khon ngoan tao bao cua Thanh Than, thanh Phaolo keu goi: ng ho hen lam chng cho Chua chung ta, nhng da vao sc manh cua Thien Chua, anh hay ong lao cong kho vi toi e loan bao Tin Mng (2 Tm 1,8).

Hng ve Amazon

c Thanh Cha mi goi: chung ta hay cung nhau nhn vao Chua Giesu b ong inh, nhn vao trai tim tan v cua Ngi danh cho chung ta. Nhieu anh ch em Amazon vac thap gia nang ne va ch i s an ui giai phong cua Tin Mng, s nang yeu thng cua Giao hoi.

Cuoi cung, c Thanh Cha ke ve c Hong y Hummes khi ngai en tham nhng thanh pho nho cua Amazon. c Hong y a en ngha trang e tm mo cua nhng nha truyen giao. Mot c ch cua Giao hoi danh cho nhng ngi a danh ca cuoc i tai Amazon. c Thanh Cha ke: Sau mot chut tram ngam, c Hong Y Hummes a noi vi toi: "ng quen ho. Ho xng ang c phong thanh". e ket luan, c Thanh Cha noi: "vi ho, nhng ngi ang danh ca cuoc i ay, chung ta cung nhau bc i."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page