Le phong thanh gia

Thng Hoi ong Giam Muc ve mien Amazzonia

 

Le phong thanh gia Thng Hoi ong Giam Muc ve mien Amazzonia.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vatican News 14-10-2019) - Chua nhat 13 thang 10 nam 2019, Giao Hoi co them 5 v hien thanh mi, thuoc 5 nc khac nhau, gom 1 v Hong Y (c Hong Y Henry Newman), 3 n tu va mot n giao dan. Bien co nay cung co tng quan vi bien co tng t nam ngoai va anh hng ti Thng Hoi ong Giam Muc hien nay ve vien Amazzonia.

Phong thanh gia Thng Hoi ong Giam Muc ve gii tre

Thc vay, ngay 19 thang 10 nam 2018, gia Thng Hoi ong Giam Muc the gii ve gii tre, Giao Hoi cung a co them 7 v hien thanh ng au la c Giao Hoang Phaolo 6, tiep en la c Tong Giam Muc Oscar Romero cua giao phan San Salvador t ao. V th ba la Linh Muc Francesco Spinelli, sang lap dong cac n tu Th Lay Thanh The, th t la cha Vincenzo Romano, Linh Muc giao phan. Th nam la Me Maria Caterina Kasper, sang lap dong cac n ty ngheo cua Chua Giesu, th sau la n tu Nazaria Ignazia Thanh N Teresa Chua Giesu, sang lap dong cac n tu tha sai ao binh Thanh Gia cua Giao Hoi. Sau cung la mot thanh nien giao dan, Nunzio Sulprizio, qua i luc mi 19 tuoi, nhng a noi bat ve c tin kien cng, can am vt thang nghch canh au kho, benh tat, so phan ham hiu, mo coi cha me va b cau ruot hanh ha. Viec phong thanh cho mot giao dan, mot thanh nien, trong khuon kho Thng Hoi ong Giam Muc the gii ve gii tre, c coi la ac biet thch hp, neu gng cho ngi tre ngay nay.

5 v c ton phong gia Thng Hoi ong Giam Muc ve mien Amazzonia

Buoi le ton phong 5 v thanh mi chua nhat 13 thang 10 nam 2019 cung dien ra trong khuon kho mot Thng Hoi ong Giam Muc ve mien Amazzonia, mot cong ngh Giam Muc nham tm kiem nhng con ng mi giup Giao Hoi ay manh viec muc vu va truyen giao tai mien co 400 sac toc tho dan khac nhau, ang phai chu nhieu th thach e doa s song con cua ho.

ng au 5 v thanh mi hom nay la c Hong Y Henry Newman ngi Anh, von la mot nha than hoc noi tieng cua Anh giao, a tr lai Cong Giao, thu phong Linh Muc, tiep tuc con ng phuc vu chan ly cu o va vao cuoi i c phong Hong Y nh mot dau ch s xac nhan cua Giao Hoi oi vi cong trnh phuc vu cua Ngai. c Hong Y Newman van luon la ngi quyet liet ho tr s khiet tnh va s oc than linh muc, en o ngai nh ngha s oc than nay la "mot bac song cao hn ma ai a so ngi nam khong the mong c".

3 thanh n ke tiep la Me Giuseppina Vannini (1859-1911), ngi Italia, sang lap dong N t thanh Camillo, chuyen san soc cac benh nhan. Me thng nhac nh cac n tu trong dong: "Ch em hay nhn ni cac benh nhan hnh anh cua c Kito au kho".

Th hai la Me Maria Teresa Chiramel Mankidiyan (1876-1926), ngi An o, sang lap dong n tu Thanh Gia, chuyen giao duc cac thieu n va nhng ngi tung thieu, cung nh thang tien gia nh. Me co nhieu net giong nh Me Terexa Calcutta, tan tuy san soc nhng ngi cung kho, tan tat, phong cui. Me cung la mot nha than b, c mang cac dau thanh giong nh Cha Pio Italia. Trong i, Me Chiramel Teresa nhieu lan b ma quy quay pha va hanh ha, cung nh b giao quyen th thach nhieu cach, nhng ch cung c rat nhieu n la khac.

Th ba la N tu Dulce Lopes Pontes (1914-1992), thuoc dong N Tha Sai c Me Vo Nhiem nguyen toi Me Thien Chua, quen c goi la "Me Teresa cua Giao Hoi tai Brazil", v nhng hoat ong cua ch trong viec cham soc nhng ngi ngheo kho. Ngay t khi con nho, ch a chng to long bac ai ac biet va a m ca can nha khiem ha cua gia nh cho nhng ngi ang can lng thc va ni tru ngu. Nh mot n tu, ch Dulce a co nhng sang kien va vt thang bao nhieu chng ngai e san soc giup nhng ngi kem may man nhat trong xa hoi.

Sau cung la thanh n Marguerite Bays (1815-1879), giao dan ngi Thuy S, dong Ba thanh Phanxico Assisi, nen thanh trong cuoc song n s, thng nhat. Ch ch c hoc 3, 4 nam bac tieu hoc, roi sau o hoc nghe may va, nhng a noi bat trong i song thanh thien, am tham phuc vu trong cong tac giang day giao ly cho cac tre em, vt thang nhng kho khan trong i song gia nh ch. Ch c n la mang 5 dau thanh, phai eo gang tay suot nam e che cac dau thanh cua Chua Giesu xuat hien tren ban tay va than the cua ch, nhng dan chung van hay biet. Thanh n Marguerite chu au kho eu an nh vay suot 25 nam tri, trong niem ket hiep vi cuoc kho nan cua Chua Kito, cho en khi qua i vao ngay 27 thang 6 nam 1879, ung ngay le Thanh Tam Chua Giesu nh c nguyen cua ch, hng tho 64 tuoi.

Thanh thien la con ng truyen giao tot nhat

Cac thanh la nhng nha truyen giao hu hieu nhat, va s thanh thien chnh la con ng tuyet hao gop phan vao cong trnh truyen giao va muc vu cua Giao Hoi. Tam gng cua 5 v thanh c ton phong hom nay thc la nhng soi sang cho tien trnh Thng Hoi ong Giam Muc hien nay ve viec thang tien, muc vu va truyen giao cac dan toc mien Amazzonia.

Trong tuan qua, bao ch noi nhieu en nhng tuyen bo cua mot vai ngh phu co vo viec truyen chc Linh Muc cho nhng tho dan co gia nh hoac truyen chc pho te cho cac phu n ang ieu hanh cac cong oan tho dan nh con ng nhat thiet Giao Hoi phai theo e truyen giao va san soc muc vu cho cac dan c mien Amazzonia. Cuoc song va hoat ong cua 5 v thanh mi co the ieu chnh lai hng i ma mot so ngi ang co vo, nhat la can thang tien i song thanh thien cua nhng ngi muon phuc vu tai mien nay, va giup cac tn hu tai ay song i thanh thien, nen thanh trong hoan canh song cu the cua ho.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page