Chuan b Thng Hoi ong Giam Muc

ngoai thng ve lu vc Amazon

 

Chuan b Thng Hoi ong Giam Muc ngoai thng ve lu vc Amazon.

Gia Hy


Chuan b Thng Hoi ong Giam Muc ngoai thng ve lu vc Amazon.


Vatican (WH 02-03-2019) - Ngay 25 thang 2 nam 2019, c Giao hoang Phanxico a gap g vi 3 ai dien cua Mang li Giao hoi vung Amazon (REPAM), to chc ang hp tac vi Toa Thanh trong tien trnh chuan b to chc Thng Hoi ong Giam muc ngoai thng vao thang 10 nam 2019.

Thng Hoi ong Giam muc ngoai thng sap ti se c to chc tai Vatican t ngay 6 en 27 thang 10 nam 2019 vi chu e: "Amazon: Nhng con ng mi cho Giao hoi va mot he sinh thai toan dien". Chu e nay ra i t thong iep ve moi trng, Laudato Si, cua c Giao hoang Phanxico vao nam 2015, keu goi hanh ong trc tnh trang bien oi kh hau, va xac nh vung Amazon la mot khu vc can c quan tam.

Nam 2017, c Giao hoang a cong bo se to chc Thng Hoi ong Giam muc ve Amazon. Ngay 19 thang 1 nam 2018, trong chuyen vieng tham Puerto Maldonado, ong nam Peru, ngai a noi rang cha bao gi ngi dan ban a Amazon lai chu nhieu s e oa nh bay gi.

c Hong y Lorenzo Baldisseri, Tong th ky Thng Hoi ong Giam muc cho biet: Thng Hoi ong Giam muc ve Amazon se tap trung vao cac van e ve moi trng, he sinh thai va viec cham soc ngoi nha chung.

Vung Amazon, vi 7 Hoi ong Giam muc, bao gom dien tch hn 7.5 trieu km2 va 9 quoc gia: Brazil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela, Suriname, Guyana, French Guyana. Lu vc song Amazon la mot trong nhng vung bao ton a dang sinh hoc quan trong (chiem 30% - 50% he thc vat va ong vat tren the gii) va chiem 20% lng nc ngot cua hanh tinh. Khu vc nay co hn 1/3 dien tch rng nguyen sinh cua the gii, va la nguon cung cap oxy chnh cho ca hanh tinh.

Vung Amazon co khoang 34 trieu ngi sinh song, trong o co hn 3 trieu ngi la dan ban a thuoc hn 390 sac toc. Ngay nay do lan song di c nen dan so tai cac trung tam va thanh pho ln trong khu vc nay bien ong nhanh chong (chiem 70% - 80% dan so).

Nhieu khu rng va cac dong song b e doa nghiem trong bi xung ot li ch kinh te; tai nhieu ni, nan pha rng va s o nhiem song, ho gia tang lien tuc, do viec s dung cac chat oc hai trong nong nghiep, s co tran dau, khai thac trai phep va san xuat ma tuy.

Nhng van e nay keo theo nan buon ngi, ac biet la phu n va tre em, va boc lot sc lao ong, mot loai hnh no le hien ai.

Ngay 7 thang 1 nam 2019, c Thanh Cha a khang nh: Trai at thuoc ve moi ngi, va hau qua cua te nan khai thac ba bai anh hng en toan the nhan loai. Chnh v the, vung Amazon c chon lam chu e cho Thng Hoi ong Giam muc ngoai thng sap ti.

(Theo Vatican News, 25/02/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page