Thng Hoi ong Giam Muc Amazon:

uc ket ngay lam viec ngay 12 thang 10 nam 2019

 

Thng Hoi ong Giam Muc Amazon: uc ket ngay lam viec ngay 12 thang 10 nam 2019.

Van Yen, SJ

Vatican (Vatican News 14-10-2019) - Tuan au tien trong ba tuan lam viec cua Thng Hoi ong Giam Muc ve Amazon a ket thuc vi ket luan "Niem tin vao Thanh Than manh me hn noi s sai lam". Trong phien hop th Bay ngay 12 thang 10 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico a tham d cung vi 166 ngh phu cua Thng Hoi ong.

Trong ngay lam viec cuoi cua tuan th nhat, Thng Hoi ong a nhan manh en tnh quy Kito trong s mang cua Giao hoi tai Amazon. Viec loan bao Tin Mng khong ch cho vung Amazon, ma tren toan the gii. Hn na, viec loan bao Tin Mng khong bao gi la viec lam ca nhan hay mot mnh. Do o, can phai tao ra nhng nhom lam viec tng xng e ap ng nhng thach o muc vu va lam chng cho niem vui truyen giao.

Ve van e oc than linh muc

Ve van e oc than linh muc, e xuat cho nhng ngi nam ao hanh a lap gia nh chu chc linh muc c thao luan nhieu nhat. Trong so nhng lap luan a ra, co y kien cho rang viec thieu n goi khong ch la van e cua Amazon. Vay tai sao lai co ngoai le danh rieng cho khu vc nay? Hn na, ngi ta noi the gii hien tai coi oc than ton giao la phao ai cuoi cung b pha o do ap lc cua mot nen van hoa theo chu ngha khoai lac va the tuc. Do o, can phai suy ngh can than ve gia tr cua oc than. Hn na, viec gi cac linh muc t cac giao phan va khu vc khac en cung can c khuyen khch. Theo mot so ngh phu, ay la mot bc quyet nh e co c tha tac vien chc thanh khong ch tham vieng, ma con hien dien. Va ay cung khong ch la van e ve thieu n goi, ma con tm thay mot Giao hoi vi can tnh Amazon.

Vai tro phu n nhieu hn

Chu e ve phu n trong Giao hoi cung c ban tr lai, vi oi hoi trach nhiem muc vu ln hn va s tham gia hieu qua cua phu n, bao gom ca viec a ra quyet nh. Co thnh nguyen phan nh e thanh lap n pho te trong khu vc. Tren thc te, phu n ngay nay ngay cang co nhieu khong gian trong i song cua cong ong khong ch vi t cach la giao ly vien hay ngi me, ma con la chu the cua nhng s vu mi.

Lang nghe Thanh Than, lien ket vi nhau

Mot Thng hoi ong lien tuc lang nghe Chua Thanh Than ang hng dan va truyen cam hng cho s hoan cai sinh thai khan cap, e chong lai s huy hoai moi trng ang e doa hanh tinh. i cung nhau ngha la lang nghe "noi au cua Me Trai at" va "bao lc len cac dan toc ban a". Toan cau hoa, du mang lai nhng li ch khong the phu nhan, nhng cung a m canh ca cho chu ngha t ban khac nghiet va chu ngha duy vat, von lam gia tang chu ngha tieu dung cc ky nguy hai. Tai the gii phat trien, ngi ta muon tra mot gia rat thap cho nhng san pham c lam bang gia mau cua ngi dan ban a. Do o, ay cung la mot li mi ve mot loi song n gian, mot s hoan cai sinh thai bao gom viec buon ban ngang bang hn nhan danh cong ly va hoa bnh. (CSR_6041_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page