Ngay au tien

tai Thng Hoi ong Amazon:

N tu anh gia cao s can d

tng bc cao hn cua phu n

 

Ngay au tien tai Thng Hoi ong Amazon: N tu anh gia cao s can d tng bc cao hn cua phu n.

Vu Van An

Vatican (VietCatholic News 07-10-2019) - Trong cuoc hop bao au tien tai Thng Hoi ong Amazon ngay 7 thang 10 nam 2019, N tu Alba Teresa Cediel Castillo, ngi Ba Tay, chng minh cac n tu ang tuyen au tai Amazon.

Theo tng thuat cua Deborah Castellani Lubov cua Zenit, v n tu nay noi "s tham d cua chung toi trong t cach phu n, nh ngi ta noi trong tieng Y, la piano, piano . . . Chung toi bc 'tng bc mot' hng ve mot Giao Hoi biet nhn nhan chung toi, v s hien dien cua phu n tai vung Amazon thc s rat ln".

Ba het long cam n c Giao Hoang Phanxico v a lu tam ti vung nay, ca viec ngai tng bc, nhng luon ln hn, em cac phu n vao dien trnh Thng Hoi ong Giam Muc va lu tam en thc tai n tu Amazon.

Nhng ba cho hay "ieu ang lu y nhat la viec tham gia cua cac dan toc ban a. Moi ngi ban a: tre em, ngi tre, ngi trng thanh bat c chung toi i au, eu lang nghe mot cach thanh than, cam nhan mnh la chu the cua viec tien bc theo tinh than ong ngh, mot ieu c chnh c Giao Hoang mong muon".

Ba tng thuat nh sau ve chnh cac hoat ong cua cac n tu tai vung Amazon: "Toi xin noi vi quy v t kinh nghiem cua chnh toi: co nhieu n tu trong Hoi Dong a song vung Amazon, va chung toi thc hien c nhieu cong trnh ang lu y tai Anazon. T cac n tu tre, ti cac n tu cao nien hn va benh hoan, tat ca eu gop y kien va chung toi trung thanh trong viec thu lm moi th thong tin thuoc loai nay va gi ve Thng hoi ong".

Ba cho hay co rat t linh muc trong vung va cac ngai thng phai i t ni nay en ni khac, trong khi cac n tu ong tru thng xuyen tai mot a iem. Ho hien dien trong cac d an giao duc, y te va phat trien cua cac cong ong a phng.

Ba noi: "Chung toi lam g? Th lam ieu mot phu n co the lam nh Phep Ra cua mnh, trong t cach linh muc phu n, n hoang va tien tri. Chung toi ong hanh vi ngi ban a o trong nhieu bien co khac nhau, khi mot v linh muc khong the hien dien c va mot Phep Ra can en, th chung toi lam Phep Ra. Neu co kha the mot ai o muon ket hon, chung toi cung o va lam chng cho tnh yeu cua oi la nay. Va nhieu lan, chung toi con phai nghe ca viec xng toi na...

"Chung toi khong ban n tha toi, nhng, trong tan ay long, chung toi khiem cung cau nguyen cung Thien Chua cho nhng ngi an ong va an ba en vi chung toi trong cac tnh huong benh tat, gan chet. Chung toi tin rang Thien Chua Cha cung hanh ong ay".

V the, ba tom tat cho rang, "s hien dien cua phu n tai Amazon rat ln lao va mang lai hoa trai", viec tham gia cua ho vao i song Giao Hoi, theo y kien ba, phai ln lao hn na.

Nhng cung theo y kien ba, can phai tien tng bc, "chung toi se tien ti o tng bc mot". Ba noi them "Chung toi khong the gay ap lc; chung toi khong the au tranh, khong. Toi ngh chung toi co the lam the qua viec oi thoai. Trong oi thoai, trong gap g, toi tin tng bc chung toi se em lai cau tra li cho ieu Giao Hoi va the gii ang yeu cau chung toi".

Ba nhac lai "Nhng chac chan chung toi quan trong trong rng Amazon, va chung toi ang o". oi vi cac linh muc va giam muc, ba cho rang, rat kho e tch cc hoat ong nh the "v cac ngai phai cham soc cho mot o th rar rong ln va cac ngai phai i o i ay, khap khu vc Amazon menh mong, ni khoang cach rat ln va chi ph di chuyen rat cao".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page