Thng Hoi ong Giam Muc Amazon:

N tu nghe xng toi

 

Thng Hoi ong Giam Muc Amazon: N tu nghe xng toi.

Van Yen, SJ

Vatican (Vatican News 8-10-2019) - Trong buoi uc ket ngan ve Thng Hoi ong, co cau chuyen thu v ve kinh nghiem cua cac n tu trong lang nghe xng toi.

S Alba Teresa Cediel Castillo, thuoc Dong cac n tu truyen giao c Maria Vo nhiem va cua thanh Catherina Siena, song Colombia trong cac cong ong ban a, a ke:

"Chung toi co mat moi ni va lam nhng g mot phu n co the lam qua B tch Ra toi: chung toi i cung vi ngi ban x va khi cac linh muc khong the co mat, chung toi ra toi. Neu ai o muon ket hon, chung toi co mat va chung toi la nhan chng cua tnh yeu o va cho cap v chong o. Va nhieu lan chung toi a xuc ong khi nghe nhng li xng toi. Chung toi khong ban s xa giai, nhng trong sau tham trai tim, chung toi a noi rang vi s khiem nhng ma ngi nam hay n nay a en vi chung toi v nhng tnh huong benh tat hay gan chet, chung toi tin rang Thien Chua Cha ang hanh ong o".

Cau chuyen ve n tu mo ta tnh canh va nhng kho khan a va ang dien ra tai cac lang cua Amazon va thc te la trong mot so dp, co nhng cap v chong the ha trung thanh vi ket c hon nhan trc s hien dien cua s khi khong co linh muc. Va co nhng ngi - vao cuoi i hoac trong nhng tnh huong kho khan - khong the i xng toi v o khong co linh muc, th ho en vi cac n tu va tho lo nhng toi loi vi ho. Cac n tu ro rang khong ban s xa giai: ho y thc ro ve viec khong the thc hien b tch hoa giai va ngay ca nhng ngi en tho lo cung biet ieu o. Nhng ho co the lang nghe va cau nguyen. Cac n tu biet la khong the c hanh le ci, nhng ho co the giup chng hon. (CSR_5884_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page