Ngay au tien,

Tong tng trnh vien cua

Thng Hoi ong Amazon nhan manh

en cac linh muc co gia nh va phu n

 

Ngay au tien, Tong tng trnh vien cua Thng Hoi ong Amazon nhan manh en cac linh muc co gia nh va phu n.

Vu Van An

Vatican (VietCatholic News 07-10-2019) - Sang ngay 7 thang 10 nam 2019, tai ai Sanh Phaolo VI, sau dien t cua c Phanxico va cua c Hong Y Baldisseri, Tong tng trnh vien la c Hong Y Claudio Hummes a co bai tng trnh vi toan bo Thng Hoi ong ac biet ve Vung Amazon.

Linh muc co gia nh va vai tro phu n

Khong e mat th gi, c Hong Y Hummes trnh bay ngay 2 van e gay sot nong trong Giao Hoi hien nay: cac linh muc co gia nh va vai tro phu n.

Ve van e th nhat, c Hong Y Hummes cho hay boi canh la "thieu cac linh muc phuc vu cac cong oan a phng trong vung, vi viec do o thieu c hanh Thanh The, t nhat trong cac Chua Nhat, cung nh thieu cac b tch khac".

Ngai nhan nh rang "tham d viec c hanh ThanhThe, t nhat vao cac Chua Nhat, la ieu cot yeu cho viec phat trien tron ven va tiem tien cac cong ong Kito hu va cho cam nghiem ch thc Li Chua trong i song ngi ta".

Ngai cho hay boi canh tren khien "trong cac giai oan tham khao, cac cong ong a phng, cac nha truyen giao va cac dan toc ban a... a thnh cau rang nen m ra neo ng truyen chc cho cac ngi an ong co gia nh von la c dan trong cac cong ong cua ho, mac du ta van khang nhan tam quan trong cua ac sung song oc than trong Giao Hoi".

Ve van e th hai, c Hong Y Hummes cho rang "ng trc so ln cac phu n ngay nay ang lanh ao cac cong ong trong vung Amazon, a co thnh cau nen cong nhan viec phuc vu nay va co gang cung co no bang mot tha tac vu thch ang danh cho phu n song trong cac cong ong nay", nhng khong chuyen biet cho hay "tha tac vu thch ang" nay la g.

John Allen cho hay viec nhac en phu n nh tren a c Phong Thng Hoi ong hoan ho vang doi. Nam 2016, c Phanxico a thiet lap mot uy ban e nghien cu kha the truyen chc pho te cho phu n. Nhng Uy ban nay khong at c nhat tr ve kha the ay. Nen hoi thang Nam va qua, c Phanxico noi rang "toi khong s nghien cu, nhng cho en nay, van e ay khong tien hanh c".

Con ve van e th nhat, ngi ta s e xuat nay, giong nh con nga thanh Troy, se dan en viec bai bo luat oc than cua linh muc. Nhng ong thi no ro rang ap ng nhu cau Amazon, nh chnh nhan nh cua c Phanxico trong mot cuoc phong van nam 2017.

c s khch le cua Thng Hoi ong, c Hong Y Hummes manh dan thuc giuc cac ngh phu ng b dnh cng vao chu ngha duy truyen thong. Ngai noi "chu ngha duy truyen thong, nam y trong qua kh, la mot ieu nhng truyen thong ch thc, von la lch s song ong cua Giao Hoi, lai la mot ieu khac". V moi the he trong Giao Hoi "lam giau truyen thong nay trong thi hien tai bang kinh nghiem va cach hieu c tin vao Chua Giesu Kito rieng cua ho".

Ngai cho rang, nh c Phanxico tng giang, "Thien Chua luon em lai s mi me, va oi chung ta phai tin tng hoan toan".

Bao ve cac cong ong ban a Amazon va sinh thai

c Hong Y Hummes cung keu goi Thng Hoi ong manh me bao ve gan 400 cong ong ban a cua Vung Amazon.

Ngai noi "ieu can thiet la quyen lam nhng ngi thu dien hang au trong chnh lch s cua ho c tra lai va c bao am cho cac dan toc ban a, nh cac chu the ch khong phai nh oi tng cua tinh than hay nan nhan cua chu ngha thc dan cua bat c ai".

Ve triet ly "xanh" cua Thng Hoi ong, c Hong Y Hummes thuc giuc phai co mot lap trng manh me ve sinh thai. Ngai noi: "Giao Hoi cua chung ta la mot Giao Hoi y thc rang s menh ton giao cua mnh, phu hp vi c tin vao Chua Giesu Kito, nhat thiet bao gom 'viec cham soc ngoi nha chung'. S noi ket nay cung chng to rang tieng keu cua lanh tho va cua ngi ngheo tai vung nay la mot va cung nh nhau".

c Hong Y Hummes cho rang "Thng Hoi ong Giam Muc nay c to chc trong boi canh mot cuoc khung hoang kh hau va sinh thai tram trong va khan trng, lien he ti toan the hanh tinh. V hanh tinh nay ang kinh qua s tan pha, cp boc va ha cap gia toc cac tai nguyen trai at, tat ca c co vu bi mot mo hnh ky tr c hoan cau hoa, co tnh tran lot va pha phach".

Ngai ke khai mot so e doa chuyen biet oi vi vung Amazon hien nay va thuc giuc cac ngh phu lu y:

* Ket toi va am sat cac nha lanh ao va bao ve lanh tho.

* Chiem hu va t hu hoa cac tai nguyen thien nhien nh nc chang han.

* Ca cac nhng quyen on go hp phap lan viec on go bat hp phap.

* San ban va chai li tran lot, chu yeu trong cac song ngoi.

* Cac d an v ai, nh cac nhng quyen thuy ien va khai thac rng, on cay cho viec san xuat oc canh, xay ng bo va ng sat, hoac cac d an khai mo va dau kh.

* O nhiem gay ra bi ky nghe khai khoang tng gay ra nhieu nan e va benh tat, nhat la ni tre em va ngi tre.

* Buon ban ma tuy.

* Cac van e xa hoi phat sinh, lien he vi cac e doa tren, nh ru che, bao lc chong phu n, mai dam, buon ban ngi, anh mat van hoa va ban sac ban a, va cac ieu kien ngheo oi.

Di goc o cac ieu dan thng, c Hong Y Hummes ket thuc bang cach liet ke mot so "van e nong cot" e cac ngh phu suy xet.

* Mot giao hoi i ra ngoai va cac neo ng mi cua no trong vung Amazon.

* Khuon mat Amazon cua Giao Hoi: Hoi nhap van hoa va tnh lien van hoa trong boi canh truyen giao va giao hoi.

* Cac tha tac vu trong Giao Hoi tai Vung Amazon: linh muc oan, pho te oan, cac tha tac vu va vai tro do phu n thu dien.

* Viec do Giao Hoi thc hien trong viec cham soc "ngoi nha chung"; lang nghe trai at va ngi ngheo; nen sinh thai toan dien gom ca moi trng, kinh te, xa hoi va van hoa.

* Giao Hoi Amazon trong thc tai o th.

* Cac van e lien quan ti nc.

* Cac van e khac.

Trc bai trnh bay cua c Hong Y Hummes, c Hong Y Bladisseri, Tong th Ky Thng Hoi ong Giam Muc, a a ra mot tong quan kha dai ve lch s va cac thu tuc cua phien hop. Ngai noi rang muc ch cua cuoc hop la tap chu vao "khu vn het sc phong phu va nhieu tai nguyen thien nhien nay, at me cua cac dan toc ban a vi mot lch s va khuon mat khong the nham lan vi ai khac, va mot lanh tho ang b e doa bi tham vong ao ngu cua con ngi thay v c cham soc".

Theo trnh bay cua c Hong Y Baldisseri, Thng Hoi ong se thay oi gia cac phien khoang ai trong o cac tham d vien co the noi vi toan the Thng Hoi ong, va cac nhom lam viec nho hn c to chc theo ngon ng trong o, cac ngai c phat bieu t do hn. Phien hop au tien cua cac nhom nho nay d nh se dien ra vao hom th T, 9 thang 10 nam 2019.

Nhan dp nay, c Hong Y Baldisseri noi vi cac tham d vien ho c t do tra li phong van va thao luan ve Thng Hoi ong mot cach cong khai trong gi ranh, nhng ng s dung cac phng tien truyen thong xa hoi e chia se an tng trong cac buoi lam viec thc s.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page