Những bài Giảng Thuyết Mùa Vọng

và Tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay

của ÐTC và các vị Giáo Sĩ cấp cao

tại Phủ Giáo Hoàng

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


 

23/02-03/2024: Tuần tĩnh tâm riêng Mùa Chay 2024 của ÐTC và Giáo Triều

Tĩnh tâm Mùa Vọng 2023 Tiếng của người kêu trong sa mạc

26/02-31/03/2023: Tuần tĩnh tâm riêng Mùa Chay 2023 của ÐTC và Giáo Triều

4-18/12/2022: Tuần tĩnh tâm Mùa Vọng 2022 của ÐTC và Giáo Triều

11/03-15/04/2022: Tuần tĩnh tâm riêng Mùa Chay 2022 của ÐTC và Giáo Triều

3-17/12/2021: Tuần tĩnh tâm Mùa Vọng 2021 của ÐTC và Giáo Triều

21-26/02/2021: Tuần tĩnh tâm riêng Mùa Chay 2021 của ÐTC và Giáo Triều

4-18/12/2020: Tuần tĩnh tâm Mùa Vọng 2020 của ÐTC và Giáo Triều

1-6/03/2020: Tuần tĩnh tâm Mùa Chay 2020 của ÐTC và Giáo Triều

6-20/12/2019: Tuần tĩnh tâm Mùa Vọng 2019 của ÐTC và Giáo Triều

10-15/03/2019: Tuần tĩnh tâm Mùa Chay 2019 của ÐTC và Giáo Triều

18-23/02/2018: Tuần tĩnh tâm Mùa Chay 2018 của ÐTC và Giáo Triều

23/12/2017: Tuần tĩnh tâm Mùa Vọng 2017 của ÐTC và Giáo Triều

5-10/03/2017: Tuần tĩnh tâm Mùa Chay 2017 của ÐTC và Giáo Triều

6-11/03/2016: Tuần tĩnh tâm Mùa Chay 2016 của ÐTC và Giáo Triều

22-27/02/2015: Tuần tĩnh tâm Mùa Chay 2015 của ÐTC và Giáo Triều

9-14/03/2014: Tuần tĩnh tâm Mùa Chay 2014 của ÐTC và Giáo Triều

25/02-3/03/2007: Tuần tĩnh tâm Mùa Chay 2007 của ÐTC và Giáo Triều

10/12/2004: Tuần tĩnh tâm Mùa Vọng 2004 của ÐTC và Giáo Triều

10-15/03/2003: Tuần tĩnh tâm Mùa Chay 2003 của ÐTC và giáo triều Roma

17-23/02/2002: Tuần tĩnh tâm Mùa Chay 2002 của ÐTC và giáo triều Roma

Các bài giảng thuyết trong Mùa Chay 2001 tại Notre-Dame de Paris

5/03/2001: Tóm lược nội dung bài giảng tỉnh tâm của ÐHY Francis George

12~16/3/2000: ÐTGM Nguyễn V Thuận Giảng Tĩnh Tâm cho Giáo Triều Roma

 

17/12/1999: Bài giảng tuần III Mùa Vọng của Vị Giảng Thuyết Phủ Giáo Hoàng

10/12/1999: Lược tóm bài giảng Mùa Vọng của Vị Giảng Thuyết Phủ Giáo Hoàng

3/12/1999: Bài giảng đầu tiên Mùa Vọng 1999 tại Phủ Giáo Hoàng

 

12/03/1999: Bài giảng Mùa Chay của Cha Raniero Cantalamessa

5/03/1999: Bài giảng thứ nhất Mùa Chay trong Ðền Vatican

 

27/02/1999: Bế Mạc Tuần tĩnh tâm của ÐTC và của các vị Giáo Sĩ cấp cao tại Vatican

26/02/1999: Bài suy niệm về "Ðức Bác Ái Kitô" và về "Mẹ Maria" trong tuần Tĩnh Tâm

25/02/1999: Bài Giảng "người con hoang trở về" trong tuần tĩnh tâm của ÐTC và Giáo Triều Roma

24/02/1999: Bài Suy Niệm về Tình Cha của Thiên Chúa trong tuần tĩnh tâm của ÐTC

23/02/1999: Bài Suy Niệm về "tính cách Trung Tâm của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần"

22/02/1999: Bài Suy Niệm về "Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu" trong Tuần Tĩnh Tâm của ÐTC

21/02/1999: Khai Mạc Tuần tĩnh tâm của ÐTC và của các vị Giáo Sĩ cấp cao tại Vatican

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page