Bài Suy Niệm về
"tính cách Trung Tâm của Chúa Kitô
và Chúa Thánh Thần"
trong Tuần tĩnh tâm của ÐTC
và của các vị Giáo Sĩ cấp cao
tại Vatican

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài Suy Niệm về "tính cách Trung Tâm của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần" trong Tuần tĩnh tâm của ÐTC và của các vị Giáo Sĩ cấp cao tại Vatican.

Vatican - 24.02.99 - Tuần tĩnh tâm của ÐTC và của các vị Giáo Sĩ cấp cao trong Giáo Triều Roma vẫn tiến hành đều đặn. Vì chương trình tĩnh tâm, nên sáng thứ Tư 24.02.99, ÐTC không tiếp kiến chung các đoàn hành hương.

Trong hai bài suy niệm chiều thứ Ba 13/02/99 và hai bài sáng thứ Tư 24/02/99, Ðức Cha André-Mutien Léonard, Giám Mục Namur bên Bỉ, trình bày về tính cách trung tâm của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần. Ðức Cha nói: "Ðứng trước hình ảnh độc nhất và vô song của Chúa Giêsu, câu hỏi duy nhất và quan trọng là "Con có tin không? Các con nói Ta là ai?". Chúng ta là người có phước, nếu cùng với Phêrô và Giáo Hội, chúng ta luôn luôn và trong suốt 20 thế kỷ, đáp lại rằng: "Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Ðức Cha Léonard nhắc lại: Nói về Chúa Kitô cách gián tiếp, không đủ, như đã được gợi lại trong bài tường thuật của Soloviev về tình hình thiêng liêng của Châu Âu vào cuối thế kỷ 20. Ðức Cha nhấn mạnh rằng: Việc khẩn cấp trong Giáo Hội và trên thế giới ngày nay, ít ra một năm trước Ðại Toàn Xá năm 2000, là lặp lại như Marta, chị Lagiaro, lời tuyên xưng: "Vâng, lạy Chúa, con tin Chúa là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, Ðấng phải đến trong thế gian này".

Nói về vai trò của Chúa Thánh Thần, Ðấng là Ân Ban, được Chúa Giêsu gửi đến cho các môn đệ của Người, Vị giảng thuyết nhắc lại rằng: Chúa Thánh Thần không đến để lập một Giáo Hội thiêng liêng và đặc sủng, nhưng lập Giáo Hội của Chúa Kitô, Ðấng tiếp tục sống trong Nhiệm Thể của Người. Thánh Thần của Chúa Giêsu linh động và thánh hóa Giáo Hội, trong tư thế là Thánh Thần của Hiệp Nhất và của Tình Yêu và là Thánh Thần của việc "Sai Ði" (sai đi truyền giáo, rao giảng Tin Mừng). Là vị "Khách hiền dịu của tâm hồn", Ngài khơi dậy các nhân đức đối thần Tin, Cậy, Mến, vừa ban xuống các ơn của Người và phân phát các đặc sủng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page