Tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay

của Ðức Thánh Cha Phanxicôvà Giáo Triều

(22-27/02/2015)

 


 

Ðức Thánh Cha và Giáo triều kết thúc tuần tĩnh tâm Mùa Chay

Bản gợi ý xét mình xưng tội của Ðức Thánh Cha Phanxicô trong Mùa Chay

Ðức Thánh Cha tĩnh tâm mùa chay

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page