Tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay

của Ðức Thánh Cha Phanxicô và Giáo Triều

(18-23/02/2018)

 


 

Ðức Thánh Cha cám ơn linh mục Jose Tolentino de Mendonca sau khóa Linh Thao

Tĩnh tâm giáo triều bài 10 Các mối phúc của cơn khát

Tĩnh tâm giáo triều bài 9 Lắng nghe khát vọng của vùng ngoại biên

Tĩnh tâm giáo triều bài 8 Lòng thương xót là Tin mừng cần được khám phá

Tĩnh tâm giáo triều bài 7 Nhận ra cơn khát của mình và để Chúa can thiệp

Tĩnh tâm giáo triều bài 6 Chúa Giêsu đón nhận tất cả nước mắt của thế giới

Tĩnh tâm giáo triều bài 5 Cơn khát của Chúa Giêsu trên đồi Canvê ước mong ơn cứu độ của chúng ta

Tĩnh tâm giáo triều bài 4 Chống lại sự ù lì và yêu thương như Chúa Giêsu

Tĩnh tâm giáo triều bài 3 Khám phá và giải thích cơn khát Thiên Chúa

Tĩnh tâm giáo triều bài 2 Chúng ta hãy đặt nơi Chúa cơn khát của chúng ta

Tĩnh tâm giáo triều bài 1 Hãy tìm chính mình trong sự khát của Chúa Giêsu

Linh mục thi sĩ José Tolentino Mendonca giảng tĩnh tâm mùa Chay cho ÐTC và Giáo triều Rôma

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page