Bài giảng Mùa Chay
của Cha Raniero Cantalamessa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài giảng Mùa Chay của Cha Raniero Cantalamessa.

Vatican - 12.03.99 - Lúc 9 giờ sáng thứ Sáu, 12/03/99, trong nhà nguyện của Ðền Vatican, Cha Raniero Cantalamessa, Dòng Cappucin, vị giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng, đã giải thích đề tài "Tin nơi Chúa Quan Phòng". Ðây là bài suy niệm thứ hai Mùa Chay được trình bày trước sự hiện diện của ÐTC và các Vị Giáo Sĩ cấp cao trong Giáo Triều Roma vào các ngày thứ sáu Mùa Chay. Cha nhắc lại bài Phúc Âm Thánh Matteo chương 6, câu 25, nói về sự Quan Phòng của Chúa Cha. Cha nói: Hãy học nơi các bông huệ ngoài đồng ruộng, không thêu dệt, không đan lát và nó được trang điểm bằng mầu sắc đẹp hơn áo vua Salomon, hãy học nơi chim bay trên trời không gieo vãi, không gặt hái, Cha trên trời vẫn nuôi chúng... Ðiều này không có nghĩa là dung dưỡng cho sự lười biếng hay tệ hơn nữa: sống bám vào người khác.

Cha nói tiếp: Chúa Giêsu đã làm việc suốt 30 năm, trước khi khởi sự đời sống công khai. Thánh Phaolô giảng rõ ràng: Ai không làm việc, thì đừng ăn. Nhiều Tu hội nhận tên "Chúa Quan Phòng"... tất cả là những dòng thuộc đời hoạt động và chăm sóc giúp đỡ các người nghèo khổ. Có thể khước từ cơm ăn, áo mặc tới mức độ nào đó, nhưng cần phải dấn thân luôn luôn cho người khác. Chúa Giêsu căn dặn: "Ta đói và các người đã cho Ta ăn... Ta trần truồng, các người đã mặc cho Ta"... (Mt 25, 35-36). Áp dụng cho các vị chủ chăn Giáo Hội, cha Cantalamessa nhấn mạnh rằng: ngày mai, chúng ta cũng không phải lo lắng, cả đối với Giáo Hội nữa. Nghĩa là không phải sợ hãi là "một đàn chiên nhỏ bé", cũng không phải nghĩ rằng Chúa Giêsu đã lập hàng giáo phẩm, và như vậy đã dự phòng đủ cho Giáo Hội đến tận thế sao. Thực sự, Chúa Thánh Thần là Ðấng Quan Phòng tuyệt hảo của Giáo Hội và do sự tín nhiệm vào sự Quan Phòng này, phát xuất một sứ điệp về tự do, về can đảm và về an vui cho các vị chủ chăn và cho các tín hữu. Nói đến đây, vị giảng thuyết nhắc lại kinh nghiệm của cơn khủng hoảng Thánh Phanxico đã phải trải qua trong những năm cuối cùng của đời ngài, khi ngài lo sợ Dòng của ngài mất đi sự đơn sơ và tính cách đích thực của buổi đầu. Trong lúc ngài trú ẩn nơi thanh vắng tại Verna, Chúa Giêsu đóng đanh đã nói với ngài: "Hỡi nguời không đáng chi, người vô dụng, sao con lo lắng, xao xuyến vậy? Có lẽ vì Ta đã đặt con làm vị chăn dắt Dòng của Ta, đến độ làm cho con quên rằng Ta vẫn là người trách nhiệm chính. Vì vậy, con đừng lo lắng chi, hỡi Phanxicô, những hãy lo việc cứu rỗi của con, bởi vì, nếu Dòng mà con lập ra chỉ còn lại ba người thôi, việc giúp đỡ của Cha đối Dòng không hề thay đổi". Cha Cantalamessa cũng nhắc lại lời quả quyết của Thánh Clara nói với Thánh Phanxico như sau: "Có Cha trên trời, thế là đủ rồi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page