Tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay 2020

của Ðức Thánh Cha Phanxicô và Giáo Triều

từ ngày 1 đến 6/03/2020

 


 

Bài giảng của cha Raniero Cantalamess trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 2020 tại Ðền Thờ Thánh Phêrô

Giáo triều tĩnh tâm Sa mạc hình ảnh cuộc sống đấu tranh cầu nguyện

Cha Bovati lưu ý rằng Giả hình là điều dối trá không biết phân định

Cha Bovati giải thích Ðang lan tràn một hệ tư tưởng chống lại sự vâng phục Thiên Chúa

Ðức Thánh Cha cầu nguyện và chúc lành cho cuộc tĩnh tâm của Giáo triều

Tuần linh thao 2020 của Giáo triều Lắng nghe Lời Chúa như một trải nghiệm ngôn sứ

Tĩnh tâm Giáo triều Mosê một mẫu gương về tình bạn thân thiết với Thiên Chúa

Giáo triều làm linh thao năm Ðức Thánh Cha không thể tham dự

Cha Pietro Bovati giảng tĩnh tâm cho Giáo triều Roma

Tuần tĩnh tâm Mùa Chay 2020 của Ðức Thánh cha

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page