Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2020

của Ðức Thánh Cha Phanxicô và Giáo Triều

(từ ngày 4 tháng 12 tới 18 tháng 12 năm 2020)

 


 

Bài giảng Mùa Vọng thứ ba của Ðức Hồng Y Raniero Cantalamessa

Bài giảng Mùa Vọng thứ hai của Ðức Hồng Y Raniero Cantalamessa

Bài giảng tĩnh tâm Mùa Vọng của Ðức Hồng Y Raniero Cantalamessa

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page