Bài giảng thứ nhất Mùa Chay
trong Ðền Vatican

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài giảng thứ nhất Mùa Chay trong Ðền Vatican.

Vatican - 5.03.99 - Lúc 9 giờ sáng thứ Sáu, mùng 5 tháng 3/1999, Cha Raniero Cantalamessa, Dòng Cappucin, vị giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng, đã giảng bài thứ nhất Mùa Chay trong Ðền Vatican truớc sự hiện diện của ÐTC và các vị giáo sĩ cấp cao trong Giáo triều Roma. Bài giảng hôm nay là phần tiếp theo những bài suy tư Cha đã trình bày trong Mùa Vọng về Chúa Cha.

Trong bài giảng thứ nhất Mùa Chay, Vị giảng thuyết nhấn mạnh đến khía cạnh luân lý của việc "vượt qua khỏi đời nay trở về với Chúa Cha". Ðây là đề tài lược tóm ý nghĩa của Con Ðường Trở Lại trong Mùa Chay. Cuộc chiến giữa thế gian và Kitô giáo là cuộc chiến của đức tin. Cha Cantalamessa đã dùng hai thí dụ rất hiệu nghiệm để giải thích:

Thí dụ thứ nhất, lấy từ thế giới truyền thông, để đề phòng khỏi bị nhiễm tinh thần trần tục và khỏi quyền lực của sự quyến rũ thầm kín: đó là Virus của các máy vi tính. Ðây là những chương trình nhỏ bé, li ti, được xếp đặt tinh vi, nhưng dụng ý xấu, đưa vào các phương tiện trao đổi chung: một đĩa nho nhỏ, một chương trình, một bản tin, một bản điện thư ... để làm gì? Nó vào trong Computer, bám vào đó, rồi lan rộng ra cả máy, vừa chặn đứng hoặc phá hủy tác dụng, công việc của máy Computer. Ðây là hình ảnh của cái mà thế gian đang làm: xâm nhập vào trong như không khí, qua những ngã đuờng khác nhau và một khi đã vào rồi, thì thay đổi hoặc tạo ra thành những kiểu mẫu khác. Dần dần kiểu mẫu thế gian nầy thay thế hẳn kiểu mẫu "Chúa Kitô".

Thí dụ thứ hai lấy từ những dấu hiệu chỉ đường. Trên các xa lộ, sương mù thường gây ra tai nạn nhiều hơn cảø. Mới đây người ta mới thấy có những vòng trắng phản chiếu ánh sáng trên mặt đường . Rồi có những dấu thông cáo; nếu thấy cả ba vòng liên tiếp, không được chạy quá 40 cây số giờ; nếu thấy hai mà thôi, cần giảm tốc độ xuống 20 cây số giờ; và nếu thấy một mà thôi, lúc đó cần đi chậm lại như người đi bộ hoặc dừng lại hẳn. Trong con đường đức tin phải làm nguợc hẳn lại: khi sương mù trở nên dầy đặc trước mắt, thì không được dừng lại, mà cần gia tăng tốc độ, cần thôi thúc mình, động viên mình tiến tới. Từ một đức tin ở trong trạng thái suy giảm, bước sang một đức tin trong trạng thái gia tăng. Những phương thế cổ điển để thức tỉnh đức tin là: cầu nguyện, và ăn chay.


Back to Radio Veritas Asia Home Page