Bài Suy Niệm
về Tình Cha của Thiên Chúa
trong Tuần tĩnh tâm của ÐTC
và của các vị Giáo Sĩ cấp cao
tại Vatican

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài Suy Niệm về Tình Cha của Thiên Chúa trong tuần tĩnh tâm của ÐTC.

Vatican - 25.02.99 - "Nếu tôi phải giữ lại một lời của tất cả Phúc Âm, hy sinh tất cả các phần khác, tôi sẽ chọn câu nơi Phúc Âm theo thánh Gioan chương 3, câu 16: "Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến độ ban Con Một của Người, để những ai tin Người, thì không bị hư mất, nhưng được sống đời đời".

Ðây là lời Ðức Cha André Mutien Léonard, vị giảng thuyết tuần tĩnh tâm của ÐTC và Giáo Triều, đã nói lên trong bài suy niệm sáng thứ Năm 25/02/99, về đề tài "Tình Cha của Thiên Chúa, năm nay, năm sau cùng của ba năm chuẩn bị gần cho Ðại Toàn Xá, được dành cho Người". Chiều thứ Tư 24/02/99, sau khi nói về Ðức Cậy Kitô, vừa nhấn mạnh rằng: không thể chờ đợi ơn cứu rỗi đời sau, mà không tìm giải thoát con người khỏi những vong thân hiện tại của họ và tôn trọng họ trong phẩm giá hiện tại, vị giảng thuyết trình bày "Kinh Lạy Cha" trong ngôn ngữ mới của ngày nay như sau:

Mỗi một lời nguyện đều kèm theo một chú giải sâu sắc và mới lạ; chẳng hạn như khi Vị Giảng Thuyết nài xin các tín hữu đừng đọc lời nguyêïn thứ ba "Xin vâng ý Cha", với nét mặt đau khổ u buồn. Không, Thiên Chúa không muốn sự đau khổ của chúng ta, dù Ngài cho phép xẩy ra điều khổ đau nầy, trong thời hiện tại, thời gian của sự nhẫn nại chịu đựng và đau khổ, vừa làm cho chúng ta tiến đến ngày mà Người sẽ lau sạch nước mắt và sẽ giãi tỏa vinh quang của cuộc Phục Sinh của Chúa Giêsu cho tất cả nhân loại và toàn thể tạo vật. Vì thế chúng ta hãy tránh gán ghép cho Thánh Ý Chúa tất cả các tai họa xảy ra cho con người, và đừng mất kiên nhẫn, ngõ hầu Thánh Ý cứu độ của Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên Trời.


Back to Radio Veritas Asia Home Page