Tuần Cấm Phòng Mùa Chay 2007

của ÐTC Beneđitô XVI và Giáo Triều

tại Vatican

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines


 

Những Tâm Tình Tri Ân của ÐTC gởi đến ÐHY Biffi vào cuối Tuần Phòng

Vài nét về ÐHY Giacômô Biffi, vị Giảng Phòng Mùa Chay dành cho ÐTC

Vài Suy Niệm trong Tuần Cấm Phòng của ÐTC và Giáo Triều (bài 3)

Vài Suy Niệm trong Tuần Cấm Phòng của ÐTC và Giáo Triều (bài 2)

Vài Suy Niệm trong Tuần Cấm Phòng của ÐTC và Giáo Triều (bài 1)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page