Tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay

của Ðức Thánh Cha Phanxicô và Giáo Triều

(5-10/03/2017)

 


 

Phỏng vấn cha Raniero Cantalamessa thuyết giảng viên của Phủ Giáo Hoàng

Ðức Thánh Cha kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay và trở về Vatican

Ðức Thánh Cha bế mạc tuần tĩnh tâm mùa chay

Bài suy niệm cuối 2 cách loan báo mầu nhiệm Phục sinh cho người thời nay

Bài suy niệm thứ 7 Chúa Giêsu thực sự chết

Bài suy niệm thứ 6 Philatô và nỗi khao khát quyền lực

Bài suy niệm thứ 5 Giuđa và sự nguy hiểm của việc mất đức tin

Bài suy niệm thứ 4 Chúa Giêsu chấp nhận để Thánh ý Chúa Cha được thực hiện

Bài suy niệm thứ 3 Tìm lại hiệp nhất xung quanh Bữa tiệc ly của Chúa Giêsu

Liên kết tình yêu dành cho Chúa với tình yêu cho tha nhân

Cuộc đời Chúa Giêsu không phải là câu chuyện tưởng tượng

Phỏng vấn cha Giulio Michelini về việc giảng tĩnh tâm cho giáo triều Roma

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page