Tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay

của Ðức Thánh Cha Phanxicô và Giáo Triều

(6-11/03/2016)

 


 

Hãy rao giảng niềm hy vọng và sự sống chứ không phải trình bày các vấn nạn tín lý

Tuần tĩnh tâm của Ðức Thánh Cha và Giáo Triều Roma

Các đề tài Tuần tĩnh tâm Mùa Chay của Giáo triều Rôma

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page