Cuộc Tĩnh Tâm Mùa Chay 2003

của ÐTC và Giáo Triều

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines


 

Hòa Bình của Chúa Giêsu không giống như Sự Bình An cuả Thế gian

Những lời cám ơn của ÐTC vào cuối Tuần Cấm Phòng Mùa Chay 2003

Vị giảng phòng của ÐTC nói Sức Mạnh Của Thiên Chúa Là Tình Yêu

Vị giảng phòng của ÐTC nói Thiên Chúa Luôn ở bên cạnh Chúng Ta

Vị giảng phòng của ÐTC nói Thế Giới Cần Chứng Nhân Của Tình Yêu

ÐTC Gioan Phaolô II bắt đầu tham dự tuần Tĩnh Tâm mùa Chay

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page