Tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay 2019

của Ðức Thánh Cha Phanxicô và Giáo Triều

(từ ngày 10- đến 15/03/2019

và các ngày thứ Sáu trong Mùa Chay)

 


 

Bài giảng của cha Cantalamessa trong nghi lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô do ÐTC chủ sự

Bài giảng của cha Cantalamessa trong Phụng Vụ tưởng niệm Chúa chịu chết Thứ Sáu Tuần Thánh 2019

Bài giảng thứ 5 tuần tĩnh tâm Mùa Chay 2019 trước giáo triều Rôma ngày của cha Cantalamessa

Bài giảng thứ 4 của Cha Cantalamessa Ngươi phải thờ phượng Chúa là Thiên Chúa ngươi

Bài giảng thứ 3 của Cha Cantalamessa Thờ ngẫu thần Phản đề của Thiên Chúa hằng sống

Bài giảng thứ 2 của Cha Cantalamessa Hãy trở về trong chính bạn

Giới thiệu vài nét về cha Raniero Cantalamessa giảng thuyết viên phủ Giáo Hoàng

Bài giảng thứ 1 tĩnh tâm đầu Mùa Chay 2019 của cha Cantalamessa dành cho giáo triều Rôma

Ðức Thánh Cha cảm ơn cha giảng phòng cho Giáo Triều Roma

Phát biểu của Ðức Thánh Cha khi Giáo triều Rôma kết thúc tuần tĩnh tâm Mùa Chay

Tĩnh tâm của Ðức Thánh Cha và giáo triều ngày 14 tháng 3 năm 2019

Ðức Thánh Cha và giáo triều Roma tham dự tuần tĩnh tâm Mùa Chay 2019

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page