Bài Giảng
"người con hoang trở về"
trong Tuần tĩnh tâm của ÐTC
và của các vị Giáo Sĩ cấp cao
tại Vatican

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài Giảng "người con hoang trở về" trong tuần tĩnh tâm của ÐTC và Giáo Triều Roma.

Vatican - 26.02.99 - Tuần tĩnh tâm của ÐTC và Giáo Triều Roma khai mạc chiều Chúa Nhật 21.02.99 và bế mạc vào sáng thứ Bẩy 27.02.99, bằng bài giảng đúc kết của Ðức Cha André-Mutien Léonard, Giám Mục giáo phận Namur bên Bỉ, và diễn văn ngắn của ÐTC đề cám ơn Vị Giảng Thuyết và nhắn nhủ các vị tham dự tuần tĩnh tâm. Trong hai bài suy niệm sáng thứ Sáu, 26/02/99. Ðức Cha Léonard trình bầy về đức bác ái Kitô. Ngài nói: "Sau khi kết thúc cuộc đời này, chúng ta sẽ bị thẩm vấn về Tình Yêu Thương" (trích Lời của Thánh Gioan Thánh Giá).

Trong hai bài suy tư chiều thứ Năm 25/02/99, Vị giảng thuyết đã nhắc đến đề tài đức ái, nhân đức đã được đề ra cho Năm cuối cùng của việc chuẩn bị cho Ðại Toàn Xá vào năm 2000. Ngài nhắc lại dụ ngôn người con phung phá trở về với cha, sau những ngày tháng phiêu lưu. Nhưng ngài áp dụng dụ ngôn này vào chính Chúa Giêsu; Ðây là một áp dụng có lẽ chưa hề nghe thấy, nhưng thật sâu xa. Ðức Cha giảng phòng đã giải thích dụ ngôn theo cái nhìn Kitô học, như sau: "Qua mầu nhiệm nhập thể, Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến một nơi xa, tức thế gian này; Ngài là Người Con rời Nhà Cha xuống trần gian, và "phung phá các tài sản", được hiểu là "phân phát kho tàng Lời Chúa và các dấu lạ" ï. Chúa Giêsu là Ðấng vô tội, đã trở nên tội nhân giữa nhân loại tội lỗi". Thời kỳ hạn hán xẩy đến cho nguời con phung phá, được hiểu như là thời kỳ cô đơn Chúa Giêsu bị hạ nhục trên thập giá, bị các môn đệ bỏ rơi; Ðó là thời kỳ của sự im lặng của Thiên Chúa Cha trên Ðồi Calvario. Giây phút trên thập giá là giây phút của việc cáo tội, nhân danh tất cả nhân loại: "Lạy Cha, con đã phạm tội tới trời và tới Cha, con không đáng gọi là con Cha nữa".

Trong ngày sống lại, Thiên Chúa Cha ôm lấy Con mình, tha thứ mọi tội lỗi, và truyền làm tiệc mừng. Việc cáo tội của chúng ta được ghi trong việc cáo tội của Chúa Giêsu; Người cùng với chúng ta cáo tội; Chúa Giêsu không những đứng về phía Linh Mục để ban ơn tha thứ tội lỗi, nhưng Chúa còn đứng phía chúng ta, những kẻ xưng thú và ăn năn thống hối vì những tỗi lỗi nữa.

Vị giảng thuyết nhận định thêm rằng: Chúng ta bị thiệt mất đi rất nhiều, khi chúng ta chểnh mảng việc xưng tội. Biết bao sự dữ thời nay tùy thuộc vào sự kiện này là chúng ta không năng chạy đến Bí Tích Hòa Giải, để lãnh nhận ơn tha thứ mà Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta. Do đó, sự cần thiết khẩn cấp ngày nay là tái khám phá sự xinh đẹp, tình nhân đạo và tình âu yếm của Bí Tích Hòa Giải.

Trình bày về đức ái, thành quả và khởi đầu của việc trở lại, Ðức Cha Léonard nêu gương nhiều vị Thánh: từ Thánh Augustino đến Thánh Inhaxio, từ Cha sở Ars đến Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, đến Charles De Foucauld. Ngài cầu chúc sao cho mẫu gương các Thánh cứu chúng ta khỏi cám dỗ này: là chỉ muốn yêu mến Thiên Chúa một cách suông, một cách ngấm ngầm mà thôi, và lấy đó làm đủ rồi. Hai giới răn yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân không phải là hai giới răn có thể thay thế cho nhau; nghĩa là người ta không thể lấy giới răn nầy thay thế cho giới răn kia; Hai giới răn luôn đi đôi với nhau, không thể tách lìa nhau được và làm chứng cho nhau. Sau cùng, nhắc đến Bí Tích Thánh Thể, hiểu như là việc phân phát sự sống của Thiên Chúa trên khắp thế gian, Vị giảng thuyết quả quyết rằng: Không có Thánh Thể, nếu không có Giáo Hội; Và không thể có Giáo Hội mà lại không có Thánh Thể.


Back to Radio Veritas Asia Home Page