Bài giảng tuần thứ ba Mùa Vọng
của Vị Giảng Thuyết Phủ Giáo Hoàng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài giảng tuần thứ ba Mùa Vọng của Vị Giảng Thuyết Phủ Giáo Hoàng.

 Vatican - 17.12.99 - Lúc 9 giờ thứ Sáu tuần thứ ba Mùa Vọng, trong nhà nguyện "Redemptoris Mater" của Vatican, trước sự hiện diện của ÐTC và nhiều vị Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục và giám chức trong Giáo Triều, Cha Raniero Cantalamessea, Vị Giảng Thuyết Phủ Giáo Hoàng, trình bày về hình ảnh của hai Vĩ Nhân của lịch sử Cứu Chuộc: Ông Maisen và Thánh Phaolô.

 Cha giải thích: Maisen và Phaolô, cả hai được Thiên Chúa gọi bằng chính tên và được Chúa gọi hai lần, tức là dấu chỉ của việc khởi đầu một việc gì quan trọng. Sự kiện chính chung cho cả hai việc kêu gọi là việc mời gọi Maisen và Phaolô lãnh một sứ vụ, một sứ vụ đi liền sau việc gặp gỡ với Thiên Chúa. Trong Mùa Vọng này, các tín hữu có thể học được cái gì bởi hai Vĩ Nhân này của Lịch Sử thánh? Cha trả lời: Chúng ta phải tìm một mối quan hệ cá nhân, thân mật và thành tín với mầu nhiệm mà chúng ta được mời gọi làm chứng cho người khác, nhất là trước Thềm của một Toàn Xá. Toàn xá phải là Toàn Xá cả bên trong nữa. Cha nói tiếp: Cả vào trong Toàn Xá nội tâm - mà sáng nay chúng ta muốn gợi lại - chúng ta bước vào trong Toàn Xá nội tâm nầy, bằng việc vượt qua một Cửa Thánh. Thực sự các cửa có hai: một cửa phải vượt qua, một cửa phải mở ra. Cửa cần vượt qua là cửa mà Chúa nói: "Ta là Cửa: ai vào qua Ta sẽ được cứu rỗi". Ðối với cửa cần mở ra, trong Sách Khải Huyền Chúa Giêsu nói: "Ta đứng ở cửa và Ta gõ cửa, nếu ai mở ra cho Ta, Ta sẽ vào , Ta sẽ ngồi bàn ăn cùng người đó và người đó cùng Ta". Vì thế đây là việc mở cửa cho Chúa Giêsu và đây là việc đi vào Cửa là chính Chúa Kitô vậy. Ngoài biểu hiệu này, tất cả có ý nghĩa gì ? Cha trả lời: Có nghĩa là chúng ta phải tái khám phá sự cần thiết và vẻ xinh đẹp của tình thân mật với Chúa Kitô, của việc gặp gỡ cá nhân với Người, tâm hồn với tâm hôn với Người.

 Và đây là bài giảng cuối cùng Mùa Vọng trong Phủ Giáo Hoàng. Cha kế thúc như sau: Chính trong Năm Thánh chúng ta được mời gọi "làm lại cái sự yên lặng sâu xa": sự yên lặng bao phủ tất cả mọi sự, mọi vật trong lúc, cách đây 2000 năm, Chúa Giêsu đến trong thế gian. Một sự yên lặng - kiểu mẫu cho ai sắp hô lên một tiếng kêu, tiếng kêu loan báo "Ðức Kitô là Thiên Chúa", theo như những gì ÐTC viết trong Sắc công bố Ðại Toàn Xá: "Các cửa của tâm hồn chúng ta hãy mở ra để đón Chúa Giêsu vào". Và đây là lời cầu chúc của Vị Giảng Thuyết: "Xin cầu chúc tất cả lễ Giáng Sinh tốt đẹp và Năm Toàn Xá đầy ơn thánh".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page