Tuần Tĩnh Tâm riêng Mùa Chay 2022

của Ðức Thánh Cha Phanxicô và Giáo Triều Rôma

từ ngày 11/03 đến ngày 15/04/2022

 


 

Bài Giảng Thứ Sáu Tuần Thánh của Ðức Hồng Y Cantalamessa Philatô nói với Ngài Sự thật là gì

Bài suy niệm thứ năm của Ðức Hồng Y Raniero Cantalamessa Thầy đã làm gương cho anh em

Bài suy niệm thứ tư Sự Hiện Diện Thực Sự Của Chúa Kitô Trong Bí Tích Thánh Thể

Bài suy niệm thứ ba của Ðức Hồng Y Raniero Cantalamessa Hiệp Thông Thánh Thể

Bài suy niệm thứ hai của Ðức Hồng Y Raniero Cantalamessa Phụng vụ Thánh Thể

Bài suy niệm thứ nhất của Ðức Hồng Y Raniero Cantalamessa Phụng vụ Lời Chúa

Ðức Thánh cha Phanxicô và Mùa chay

Ðức Thánh cha và Giáo triều bắt đầu tuần tĩnh tâm Mùa chay

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page