Tuần Tĩnh Tâm riêng Mùa Chay 2021

của Ðức Thánh Cha Phanxicô và Giáo Triều Rôma

từ ngày 21 đến 26/02/2021

 


 

Nguy cơ mảnh áo chùng Công Giáo của Chúa Giêsu bị xé thêm

Bài giảng thứ ba của Ðức Hồng Y Raniero Cantalamessa trong Mùa Chay 2021

Bài Giảng Mùa Chay thứ hai của Ðức Hồng Y Raniero Cantalamessa trước Giáo triều Rôma

Bài giảng đầu tiên của Ðức Hồng Y Raniero Cantalamessa trong Mùa Chay 2021

 

Lịch sử các tuần tĩnh tâm của Ðức Thánh Cha và Giáo triều Rôma

Chủ đề các bài thuyết giảng Mùa Chay trước Ðức Thánh Cha và Giáo triều Rôma

Nhân tuần tĩnh tâm Mùa Chay 2021 của Ðức Thánh Cha và giáo triều Roma

Ðức Thánh Cha Phanxicô tặng sách tu đức cho giáo triều Roma trong tuần tĩnh tâm năm

Năm 2021 vì đại dịch không có cuộc tĩnh tâm Mùa Chay chung của Giáo triều

Do đại dịch Ðức Thánh Cha và giáo triều Roma không thể tham dự cuộc tĩnh tâm chung hàng năm

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page