Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2021

của Ðức Thánh Cha Phanxicô và Giáo Triều Rôma

 


 

Bài suy niệm thứ ba trong kỳ tĩnh tâm Mùa Vọng năm 2021 của Giáo triều Rôma

Bài suy niệm thứ hai trong kỳ tĩnh tâm Mùa Vọng năm 2021 của Giáo triều Rôma

Bài suy niệm thứ nhất trong kỳ tĩnh tâm Mùa Vọng năm 2021 của Giáo triều Rôma

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page