Khai mạc tuần tĩnh tâm
trong Ðền Vatican

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Khai mạc tuần tĩnh tâm trong Ðền Vatican.

Vatican - 22.02.99 - Tuần tĩnh tâm đầu Mùa Chay tại Vatican, với sự tham dự của ÐTC, các vị Giáo Sĩ cấp cao của Giáo Triều Roma, được khai mạc chiều Chúa Nhật vừa qua, ngày 21.02.99, bằng bài suy niệm thứ nhất của Ðức Cha André-Mutien Leonard, Giám Mục Namur (bên Bỉ). Ðức Cha Leonard đã nói như sau: một trong các cám dỗ nặng nề hơn cả của nền văn hóa ngày nay, và cả của Giáo Hội nữa, là cám dỗ giới hạn Chúa Kitô vào Kitô Giáo, và thay thế Người bằng những giá trị Kitô; và các giá trị nầy được đồng hóa với các giá trị của lý trí con người. Ngài mời gọi đề phòng khỏi cám dỗ nguy hiểmnày.

Ðề tài suy niệm chung cho Tuần Tĩnh Tâm là: "Chúa Ba Ngôi, lương thực của con người trên đường tiến về Ngàn Năm Thứ ba". Ðề tài đầy khích lệ, và là lời kêu gọi trở lại mà Chúa Kitô Phục Sinh gởi tới cho bẩy Giáo Hội Châu Á trong những chương đầu của Sách Khải Huyền.

Trong bài suy niệm đầu tiên, vị giảng thuyết đề cao tính cách độc nhất của Chúa Kitô, khởi sự từ việc Người quả quyết mình là Thiên Chúa. Việc tự xác định này của Người, một sự xác định tuyệt đối độc nhất trong lịch sử nhân loại, đặt ra một lựa chọn sau đây: hoặc Chúa Kitô thực là Ðấng như Người đã quả quyết, nghĩa là Con duy nhất của Thiên Chúa Cha, hoặc là một vị lập giáo nguy hiểm nhất trong các vị lập giáo (gourou) của nhân loại. Chúa Kitô không những chỉ vạch ra một con đường cứu độ, nhưng Người tự quả quyết mình là Con Ðường cứu độ; không những chỉ giảng dạy một chân lý, nhưng còn tự xưng mình làChân Lý; không những chỉ cổ võ sự sống, nhưng còn tự tuyên bố mình là Sự Sống. "Con có tin điều này không?" Ðây là câu hỏi Người đặt ra cho mỗi một người. Và chước cám dỗ chính là việc nguời ta giới hạn Chúa Kitô vào Kitô giáo, vào các giá được gọi là Kitô. Nhưng nếu chúng ta mất Chúa Kitô, chúng ta sẽ mất tất cả. Chỉ có thể sống cho chính Chúa Kitô mà thôi, chỉ có thể chết cho chính Người mà thôi, chỉ mình Người đáng được như vậy.

Sáng thứ Hai 22/02/99, trong bài suy niệm thứ hai, Vị giảng thuyết gợi lại một khía cạnh khác của tính cách độc nhất của Chúa Giêsu: sự tự hạ mình đến tột cùng: Ðấng là Con duy nhất của Thiên Chúa, lại chịu chết trong im lặng của Thiên Chúa, bên ngoài xem như bị Chúa Cha từ bỏ. "Linh hồn Thầy buồn sầu đến chết được ...", Chúa hấp hối trong Vườn Giêtsemani, trong lúc các môn đệ ngủ yên. Triết gia Pascal loan báo rằng: "Chúa Giêsu sẽ ở trong cơn hấp hối mãi cho đến tận thế: Người sẽ không thể ngủ được cho đến ngày đó". Trong giờ của tối tăm, cần phải cầu nguyện nhiều hơn nữa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page