Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 055 (054) -

Lời cầu của kẻ bị vu oan

 

1 Phần nhạc trưởng. Theo huyền cầm. Thi khúc. Của Ðavít.

2 Lạy Thiên Chúa, xin lắng tai nghe tôi cầu nguyện,

xin đừng lẩn trốn trước lời tôi van nài,

3 xin khấng ghé lại đáp lời,

bồn chồn, tôi những than van và rên xiết,

4 bởi kẻ thù gióng tiếng, và phường bất nhân la ó,

kìa chúng bỏ vạ cho tôi điều ác quái,

chúng hằm hằm cáo tội tôi.

5 Tim tôi đay đảy trong tôi,

những hãi hùng giờ chết sập đè trên tôi.

6 Ập đến trên tôi kinh hoàng và run sợ,

khiếp đảm trùm lấy tôi.

7 Và tôi nói:

Ai cho tôi có cánh như chim câu, để bay đi ở nơi xa?

8 Như vậy: tôi đã có thể lánh xa chạy trốn,

ngụ nhờ nơi sa mạc!

9 Ước gì tôi mau tìm được một chỗ dung thân,

thoát cơn bão táp, thoát trận cuồng phong.

10 Lưỡi chúng, lạy Chúa, xin cho rối loạn trăm bề,

vì tôi chỉ thấy bạo tàn và xô xát nơi thành phố!

11 Ngày đêm các nạn ấy lan ra khắp ngõ, dẫy đến tường thành,

bên trong là tai quái và độc ác,

12 Bên trong là những chuyện bạo tàn,

nơi phố phường không hề khuất bóng,

chước độc với mưu thâm.

13 Không phải kẻ thù thóa mạ tôi, - tôi đành nhịn -

không phải kẻ ghét tôi thị uy với tôi

- tôi đành lánh mặt -

14 Nhưng ngươi đã là đồng đẳng,

lại là tâm giao và là tri kỷ;

15 Cùng nhau ta đã mặn mà khúc nôi,

nơi nhà Yavê, vừa đi, ta đã chuyện trò hăng say.

16 Tử thần hãy xông bắt chúng,

đang sống, chúng hãy tuột vào âm phủ,

vì tội ác ở miết nơi lòng dạ chúng!

17 Còn tôi, tôi kêu lên với Thiên Chúa,

và Yavê sẽ đáp cứu tôi.

18 Chiều hôm, sớm mai và chính ngọ,

tôi than van, tôi rên rỉ.

Và Người đã nghe tiếng tôi.

19 Người đã chuộc mạng tôi để được bình an

(và thoát) trận giặc,

dẫu chúng đông đảo, những kẻ chống lại tôi!

20 Ước gì Chúa Trời, Ðấng ngự trị từ muôn thuở trước.

Người khấng nghe và hạ chúng xuống.

Chúng đã hết phương cải hối,

và Thiên Chúa, chúng không kính sợ?

21 Còn nó, nó giơ tay hại các thuộc hạ của Người,

nó đã phạm đến Giao Ước của Người.

22 Miệng nó thơn thớt, trơn hơn mỡ,

nhưng lòng nó chỉ có chiến tranh.

Lời lẽ bùi tai như đượm dầu,

nhưng thật là gươm trần giáo dựng.

23 Hãy trút cho Yavê, gánh nặng ngươi mang,

chính Người, Người sẽ đỡ đần cho ngươi,

Người sẽ không để kẻ lành thất thểu đời đời.

24 Và chính Người, lạy Thiên Chúa,

Người sẽ cho chúng nhào xuống lòng giếng hố sâu,

những người khát máu gian tà,

sẽ không thọ nửa số ngày của chúng!

Còn tôi, tôi tin cậy vào Người...

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page