Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 017 (016) -

Lời kêu oan cùng Yavê

 

1 Kinh nguyện của Ðavít.

Lạy Yavê, xin nghe lẽ công chính!

Xin để ý tới lời tôi kêu van.

Xin lắng tai nghe tôi cầu nguyện,

do tự môi miếng không ngoa.

2 Tự tôn nhan Người, hãy xuất hiện án xử việc tôi,

mắt Người thấu rõ lòng ngay.

3 Người có thể hạch xét lòng tôi,

thăm dò giữa lúc đêm khuya.

Người thí luyện tôi,

Người sẽ không gặp mảy may ngang trái.

4 Miệng tôi không quá phạm, theo hành vi nhân thế,

chiếu theo lời môi Người đã phán,

tôi đã tuân giữ lề lối luật điều.

5 Xin cho tôi bước đi kiên vững theo vết của Người,

kẻo chân tôi thất thểu vẹo xiêu.

6 Tôi đã kêu đến Người, mong Người đáp lại lời tôi,

lạy Chúa Trời,

xin ghé tai lại với tôi, xin nghe lời tôi.

7 Xin lấy phép cả ra ơn, Người là Ðấng cứu thoát

khỏi bọn người gây hấn,

cho những ai ẩn náu bên tay phải Người!

8 Xin gìn giữ tôi như con ngươi đồng tử,

xin giấu tôi dưới bóng cánh Người.

9 Cho khỏi phường gian ác nhiễu hại tôi,

cho khỏi quân tử thù đang bủa vây tôi.

10 Mạng mỡ lấp cả tim lòng,

miệng chúng phun lời ngạo nghễ.

11 Chúng xông đánh tôi, kìa chúng bao quanh tôi,

chúng để mắt lăm le quật tôi xuống đất.

12 Tựa như sư tử hằm hừ xâu xé,

như hùm tơ rình núp bụi bờ.

13 Xin chỗi dậy, lạy Yavê,

xin xung phong đánh quỵ chúng đi!

Xin tuốt gươm cứu mạng tôi khỏi đứa ác nhân!

14 Cái chết độc địa tự tay Người, lạy Yavê,

cái chết độc địa hãy chặt phăng mẩu đời phần chúng!

Án Người dành sẵn, bụng chúng hãy ứ đầy,

con cái chúng hãy no nê,

và dư thừa thì để phần cho cháu chắt.

15 Phần tôi trong sự công minh,

tôi sẽ chiêm ngắm nhan Người.

Và bừng tỉnh dậy,

tôi được no đầy dung quang của Người.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page