Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yob

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | |


- Chương 40 -

 

1 Yavê trả lời Yob và Người nói:

2 (32) Kẻ tranh luận với Shađđay sẽ hàng phục chăng?

Kẻ trách cứ Thiên Chúa sẽ trả lời chăng?

3 (33) Yob trả lời Yavê, ông nói:

4 (34) Vâng tôi đã nói mà chẳng nghĩ,

tôi sẽ đáp lại Người làm sao?

Tôi sẽ lấy tay che miệng.

5 (35) Tôi đã nói một lần và sẽ không lặp lại

hai lần, và tôi sẽ chẳng thêm gì.

 

Khúc II

 

Thiên Chúa chế ngự

trên quyền lực sự dữ

6 (1) Yavê trả lời Yob từ giữa giông tố. Người nói:

7 (2) Hãy nai nịt như một dũng sĩ;

Ta sẽ vặn hỏi ngươi và hãy cho Ta hay.

8 (3) Ngươi muốn biến quyền Ta thành hư vô,

lên án Ta để ngươi có lý?

9 (4) Ngươi có cánh tay như cánh tay của Thiên Chúa

và giọng ngươi sẽ gầm thét như giọng Người?

10 (5) Hãy tô điểm ngươi bằng lòng kiêu hãnh và quyền uy,

hãy mặc lấy oai phong và rực rỡ;

11 (6) hãy trút đổ cơn giận dữ;

và hạ thấp mọi kẻ kiêu căng qua khóe mắt.

12 (7) Chỉ một cái nhìn, hãy uốn cong kẻ vênh váo

và chà đạp tại chỗ lũ ác nhân,

13 (8) hãy vùi lấp tất cả trong cát bụi,

hãy nhốt chúng, mỗi tên trong ngục tối.

14 (9) Và khi ấy chính Ta sẽ bái phục ngươi,

vì ngươi có thể bằng tay phải của ngươi

bảo đảm cho sự cứu thoát của ngươi.

 

Bêhêmoth

15 (10) Nhưng hãy nhìn Bêhêmoth, tạo vật của Ta cũng như ngươi,

nuôi mình bằng cỏ như loài bò.

16 (11) Coi kìa, sức mạnh nằm trong tay cặp thận,

và khí lực nằm trong bắp thịt bụng.

17 (12) Ðuôi ruỗi như một cây bách hương,

và gân đùi chẳng chịt.

18 (13) Xương của nó là những ống đồng đỏ

và tứ chi hầu than sắt.

19 (14) Nó là đầu những tác phẩm của Thiên Chúa,

được đặt làm bạo chúa trên các bạn hữu.

20 (15) Vì núi non đem lại cống lễ,

cũng như mọi thú vật chơi đùa ở đó.

21 (16) Nó nằm dưới đám sen,

trong nơi kín ẩn của lau sậy và đầm lầy;

22 (17) cây sen phủ bóng trên nó

và cây liễu của thác nước chở che.

23 (18) Sông có tràn bờ, nó cũng chẳng nao núng,

một Yorđan có dâng tới cổ, nó vẫn thảnh thơi.

24 (19) Ai sẽ dùng mắt bắt nó được,

ai sẽ lấy đòng chọc thủng lỗ mũi?

 

Lêviathan

25 (20) Ngươi sẽ lấy mồi câu Lêviathan

và với đoạn thừng ngươi sẽ cột lưỡi nó?

26 (21) Ngươi sẽ lấy cói xỏ mũi nó

và chọc thủng hàm nó với một câu liêm?

27 (22) Nó sẽ van xin ngươi,

nói với ngươi những lời âu yếm?

28 (23) Nó sẽ kết giao ước với ngươi

và ngươi sẽ sai bảo nó như tôi tớ trọn đời?

29 (24) Ngươi sẽ giỡn với nó như với một con chim

và ngươi sẽ cột nó cho các con gái nhỏ của ngươi?

30 (25) Bọn thợ câu sẽ đặt bán nó?

rồi xả thịt giữa con buôn?

31 (26) Ngươi sẽ lấy đòng làm lỗ chỗ da nó

và lấy móc chọc thủng đầu nó?

32 (27) Hãy đặt tay trên nó,

nghĩ tới cuộc vật lộn, ngươi sẽ chẳng tái phạm nữa.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page