Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yob

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | |


- Chương 01 -

 

I. Phần Mở Ðầu

 

Yob bị thử thách

1 Xưa ở xứ Us, có một người tên là Yob, một người liêm khiết và chính trực, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều gian ác. 2 Ông sinh được 7 trai và 3 gái. 3 Ông có đàn súc vật gồm 7,000 chiên, 3,000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và một số rất đông tôi tớ. Ông là người giàu có nhất trong các con cái phương Ðông. 4 Các con trai ông thường đi dự tiệc nơi nhà các anh em luân phiên nhau đãi và họ sai người mời ba chị em gái của họ đến ăn uống với họ. 5 Một khi đã giáp vòng yến tiệc, Yob gọi họ đến và thanh tẩy họ. Rồi ông dậy sớm và dâng lễ vật thượng hiến cho từng người. Vì Yob nghĩ rằng: "Có thể các con ta đã phạm tội và đã nguyền rủa Thiên Chúa trong lòng". Yob hằng làm như vậy mỗi lần.

6 Một ngày kia các con cái của Thiên Chúa đến ra mắt Yavê, và Satan cũng có mặt giữa họ, 7 Yavê phán hỏi Satan: "Ngươi từ đâu đến?" Satan thưa với Yavê rằng: "Ði lởn vởn và lang thang trên đất". 8 Yavê lại phán hỏi Satan: "Ngươi có lưu ý đến Yob, tôi tớ của ta chăng? Trên đất, chẳng có ai như nó: Một người liêm khiết và chính trực, kính sợ Thiên Chúa và xa điều gian ác". 9 Satan thưa với Yavê: "Khi không mà Yob lại kính sợ Thiên Chúa sao? 10 Không phải chính Người đã che chở nó, nhà cửa và sản nghiệp xung quanh thuộc về nó bằng một hàng rào sao? Người đã chúc lành cho công việc tay nó làm và các đàn súc vật của nó đã tràn ngập cả xứ. 11 Nhưng Người hãy giơ tay và giáng đòn trên tất cả những gì thuộc về nó. Chắc chắn nó sẽ nguyền rủa vào mặt Người". 12 Yavê phán với Satan: "Ðược, tất cả những gì nó có, thuộc quyền ngươi. Nhưng chớ đụng đến mình nó". Và Satan lui khỏi nhan Yavê.

13 Vậy, một ngày kia, trong lúc con trai con gái của ông đang ăn và uống rượu trong nhà người anh cả, 14 thì một người đưa tin đến nói với Yob: "Bò đang cày và bầy lừa cái đang gậm cỏ bên cạnh, 15 thì dân Saba xông vào cướp hết, và chúng đã lấy gươm giết chết các tôi tớ; còn mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông". 16 Hắn còn đang nói thì một người khác đến báo: "Lửa của Thiên Chúa từ trời giáng xuống đã đốt cháy dê cừu và tôi tớ, và đã thiêu hủy chúng, còn mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông". 17 Hắn còn đang nói thì này một người khác đến báo: "Người Kanđê chia làm ba toán xông vào đoàn lạc đà và cướp đi, và chúng đã lấy gươm đâm giết các tôi tớ; còn mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông". 18 Hắn còn đang nói thì một người khác đến báo: "Con trai con gái ông đang ăn và uống rượu trong nhà người anh cả, 19 thì này một cơn gió từ sa mạc lùa đến làm rung chuyển cả bốn góc nhà và căn nhà đã sập xuống trên các trẻ; chúng đã chết. Còn mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông".

20 Yob chỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất, phục lạy, 21 và nói:

"Tôi đã trần truồng lọt khỏi lòng mẹ,

tôi cũng sẽ trần truồng về lại nơi đó.

Yavê đã cho, Yavê đã lấy lại,

Ðáng chúc tụng thay Danh Yavê!"

22 Trong tất cả các sự ấy, Yob không hề lỗi phạm và không nói điều gì xúc phạm đến Thiên Chúa.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page