Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yob

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | |


- Chương 05 -

 

1 Hãy gọi đi! Người ta sẽ trả lời anh chăng?

Anh sẽ quay về với vị nào trong các thánh?

2 Bởi vì nỗi phiền muộn giết chết kẻ điên khùng,

và cơn hờn giận tiêu diệt người ngu ngốc.

3 Tôi, tôi đã thấy một kẻ điên đâm rễ,

và ngay đó tôi nguyền rủa nơi y trú ngụ:

"4 Phải chi con cái hắn dạt xa mọi nơi nương tựa,

bị áp đảo nơi Cổng thành không một ai đáp cứu!

5 Mùa màng chúng gặt, kẻ đói ăn,

và kẻ khát hãy nốc hết của cải chúng".

6 Bởi vì hoạn nạn chẳng phải từ cát bụi nảy ra,

và khổ nhọc không nẩy mầm từ đất.

7 Nhưng con người sinh ra để đau khổ,

như con cái sấm sét bay lượn nơi cao.

8 Phần tôi, tôi sẽ cậy nhờ Thiên Chúa,

bên Thiên Chúa tôi sẽ trình bày vụ án tôi.

9 Người làm những điều lớn lao không sao dò thấu,

những kỳ công không tài nào đếm xuể.

10 Người đổ mưa trên mặt đất

và làm mặt cánh đồng dầm dề nước chảy.

11 Người nâng cao những kẻ khiêm nhường,

và người tâm hồn u tối vươn lên cùng giải thoát.

12 Người phá hỏng những mưu kế của bọn khôn khéo,

và tay chúng vất vả mà kết quả chẳng có.

13 Người bắt chộp hạng khôn ngoan ngay lúc chúng bày giảo kế,

và đi trước kế hoạch của hạng quỷ quyệt.

14 Giữa ban ngày, chúng vấp phải tối tăm,

và chúng quờ quạng, giữa trưa, như trong đêm tối.

15 Người cứu kẻ côi cút khỏi gươm đâm,

và kẻ bần cùng khỏi tay quân cường bạo.

16 Thế đó, niềm hy vọng về với người yếu thế,

và bất chính phải khớp miệng.

17 Hạnh phúc thay người được Thiên Chúa sửa trị!

Vậy chớ coi thường bài học của Shađđay!

18 Vì chính Người gây thương tích, Người lại băng bó,

Người đánh bầm tím, nhưng tay Người lại chữa lành.

19 Trong sáu cơn nguy ngập, Người sẽ gìn giữ anh,

tới cơn thứ bảy, chẳng còn bất hạnh nào chạm tới anh được.

20 Trong cơn đói kém, Người sẽ cứu anh khỏi chết,

trong chiến trận, khỏi dấu gươm đâm.

21 Anh sẽ được an toàn khỏi ngọn roi miệng lưỡi,

anh sẽ chẳng hãi sợ khi xảy ra tai biến.

22 Tai biến và đói kém, anh sẽ cười khẩy,

đã thu ruộng đất, anh sẽ chẳng hãi sợ.

23 Bởi vì anh sẽ kết ước với đá ruộng đồng,

và các dã thú sẽ cùng anh hòa thuận.

24 Anh sẽ thấy lều trại phong phú,

rảo thăm nơi ở, chẳng thiếu thốn chi.

25 Anh sẽ thấy dòng dõi sinh sôi đông đúc,

và con cái anh như cỏ xanh trên đất.

26 Anh sẽ vào mồ khi tuổi già sung mãn,

như người ta đánh đống rơm ngày mùa.

27 Ðó là điều chúng tôi đã dò thấu; thật đúng như vậy.

Hãy nghe, và rút tỉa lợi ích cho mình".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page