Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yob

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | |


- Chương 27 -

 

Yob, vô tội, nhận biết quyền năng của Thiên Chúa

1 Yob tiếp tục đọc bài thơ của mình và nói:

2 Bởi Thiên Chúa hằng sống, Ðấng khước từ tôi sự công chính,

và bởi Shađđay Ðấng chất hồn tôi đầy đắng cay,

3 bao lâu tôi còn hơi thở

và làn khí của Thiên Chúa trong mũi tôi,

4 môi tôi sẽ không nói điều sai quấy

và lưỡi tôi sẽ chẳng buông lời điêu ngoa,

5 Khốn cho tôi, nếu tôi cho anh là có lý,

tôi sẽ không chối bỏ sự liêm chính của tôi

tới hơi thở cuối cùng.

6 Tôi bám vào sự công chính của tôi và chẳng nhả!

Lòng tôi không hổ thẹn về một ngày nào trong đời tôi.

7 Chớ gì kẻ thù tôi phải chịu số phận của tên gian ác,

địch thủ tôi, số phận kẻ bất chính!

8 Hy vọng gì cho kẻ vô đạo, khi nó khẩn cầu,

khi nó nâng hồn lên cùng Thiên Chúa?

9 Thiên Chúa sẽ nghe lời nó kêu

khi hoạn nạn đổ ập trên nó?

10 Phải chăng nó nhận Shađđay làm nguồn dịu ngọt

và kêu cầu Thiên Chúa mọi lúc?

11 Tôi sẽ chỉ bảo anh về quyền năng của Thiên Chúa

tôi sẽ không dấu diếm ý đồ của Shađđay.

12 Nhưng tất cả các anh, các anh đã nhận thấy;

vậy những lời vô bổ trong hư vô nào có ích lợi gì?

 

(Xôphar nói):

13 Ðây là phần Thiên Chúa dành cho kẻ gian ác,

gia tài kẻ hung bạo sẽ lãnh nhận từ Shađđay:

"14 Con của nó gia tăng ấy là để làm mồi cho gươm kiếm,

và dòng dõi nó ăn không đã đói.

15 Kẻ sống sót sẽ bị thần dịch chôn cất

mà các góa phụ của nó không khóc nổi.

16 Nó có thu thập bạc tiền như cát bụi,

và chất đống áo quần như đất thó.

17 Nó cứ chất đống đi, chính kẻ công chính sẽ mặc lấy,

và bạc tiền rơi vào tay người vô tội!

18 Nó xây nhà như con nhện,

như người canh gác dựng túp lều.

19 Giàu sang, nó ngả lưng, nhưng đó là lần chót;

bừng mắt dậy: Chẳng còn chi!

20 Cơn hãi hùng xâm chiếm nó giữa ban ngày,

đêm tối, nó bị cuốn đi trong giông tố.

21 Gió đông dựng nó dậy và cuốn đi,

quét nó khỏi nơi an nghỉ.

22 Người ta xạ kích nó không thương tiếc

và nó chạy trối chết trước bàn tay đe dọa.

23 Người ta vỗ tay mừng nó bại hoại,

người ta huýt gió mọi nơi nó tới".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page