Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yob

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | |


- Chương 32 -

 

III. Diễn Từ Của Êlihu

 

Êlihu can thiệp

1 Ba người này thôi không trả lời Yob nữa bởi vì ông đã tự cho mình là chính trực. 2 Nhưng này Êlihu con của Barakêel, người Buzi, thuộc thị tộc Ram, đã nổi cơn thịnh nộ. Ông nổi giận với Yob vì ông này tự cho mình là công chính hơn Thiên Chúa. 3 Ông cũng nổi cơn thịnh nộ với ba người bạn (của Yob) vì những người này đã không tìm ra được câu trả lời và đã lên án Thiên Chúa. 4 Êlihu đã chờ đợi khi họ tranh luận với Yob, vì họ lớn tuổi hơn ông. 5 Nhưng khi Êlihu thấy là ba người này không còn biết trả lời ra sao thì ông đã nổi giận.

6 Êlihu, con của Barakêel, người Buzi, lên tiếng và nói:

Tôi còn trẻ và các ông là hàng kỳ mục.

Do đó, tôi đã e ngại mà không dám

bày tỏ sự hiểu biết của tôi với các ông.

7 Tôi tự nhủ: "Tuổi tác sẽ nói ra lời,

số năm chồng chất sẽ tỏ bày khôn ngoan".

8 Nhưng thực ra chính hơi thở trong con người,

làn khí của Shađđay làm lên minh mẫn.

9 Khôn ngoan chẳng đo bằng tuổi tác,

già cả chưa hẳn đã nhận ra điều chính trực.

10 Do đó mà tôi nói: Hãy nghe tôi,

đến phiên tôi trình bày điều tôi hiểu biết".

11 Cho tới đây tôi đã chờ đợi lời lẽ của các ông.

Tôi đã lắng tai nghe các ông lý luận

và phê phán lời lẽ của ông ấy.

12 Lòng trí tôi chẳng rời xa các ông,

và tôi thấy chẳng ai bác bỏ được ý kiến của Yob,

không ai trong các ông

đã trả lời được những vặn hỏi của ông ấy.

13 Vậy thì đừng có nói:

"Chúng tôi đã khám phá được khôn ngoan:

Chính Thiên Chúa dậy dỗ chúng ta chứ chẳng phải ai khác".

14 Do đó, tôi sẽ không lập luận như họ

và tôi chẳng trả lời [Yob] với những lời lẽ của các ông.

15 Và họ hoảng hồn, không trả lời nữa,

lời của họ bị cắt ngang.

16 Tôi có đợi chờ... họ cũng sẽ chẳng nói,

vì họ đã ngưng trả lời!

17 Ðến lượt tôi, tôi sẽ trả lời,

tôi cũng sẽ tỏ bầy điều tôi hay biết.

18 Bởi vì tiếng đầy ứ nơi tôi

và hơi sức tự bên trong thúc đẩy tôi.

19 Phải, trong tôi như một thứ rượu mới không ngõ thoát,

làm nứt tung các bì mới.

20 Tôi muốn nói để lòng được vơi bớt,

tôi sẽ mở môi và trả lời.

21 Ồ, tôi sẽ chẳng về phe ai,

và không nói lời nịnh họ;

22 bởi vì tôi nào biết nịnh hót;

bởi Ðấng làm ra tôi sẽ khai trừ tôi trong chốc lát.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page