Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yob

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | |


- Chương 25 -

 

Ca ngợi quyền năng của Thiên Chúa

1 Bilđađ lên tiếng và nói:

2 Thuộc về Người, thống trị và khủng khiếp,

Người thiết lập hòa bình trong các tầng cao,

3 Ai đếm xuể binh ngũ của Người?

Và chớp của Người, nào ai tránh khỏi?

4 Làm sao phàm nhân lại ngay chính trước mặt Thiên Chúa,

đứa con của người nữ làm sao tinh sạch?

5 Nếu ngay cả mặt trăng không ánh sáng

và tinh tú cũng chẳng tinh sạch trước mặt Người,

6 huống hồ là phàm nhân, loài chấy rận,

con cái loài người, giống côn trùng?

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page