Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yob

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | |


- Chương 33 -

 

Sự tự cao của Yob

1 Vậy, ông Yob ơi, hãy nghe tôi biện bạch,

hãy lắng nghe mọi lời tôi nói.

2 Này tôi mở miệng,

và lưỡi tôi bập bẹ trên khẩu cái.

3 Lòng tôi ứa tràn lời thông thái,

môi tôi sẽ nói sự thật tinh ròng.

6 Ðối với Thiên Chúa, tôi cũng như ông,

đã được rút ra từ bùn đất,

4 chính hơi thở của Thiên Chúa đã làm ra tôi,

khí của Shađđay đã cho tôi sự sống.

7 Do đó sự khủng khiếp của tôi sẽ không làm ông sợ hãi,

và bàn tay tôi sẽ chẳng đè nặng trên ông.

5 Nếu ông có thể, hãy trả lời tôi,

hãy chuẩn bị đối phó và giữ vững lập trường.

8 Làm sao ông có thể nói bên tai tôi

-- và tôi còn nghe thấy tiếng của lời lẽ ông:

"9 Tôi trong sạch, không tội ác,

tôi toàn vẹn và chẳng lỗi lầm.

10 Nhưng Thiên Chúa đã tạo cớ hại tôi,

Người coi tôi như địch thủ của Người.

11 Người tra còng sắt vào chân tôi,

và canh giữ mọi nẻo đường tôi đi".

12 Vậy, tôi sẽ trả lời ông: Ông đã lầm về điểm đó,

bởi vì Thiên Chúa lớn hơn người phàm.

13 Tại sao lại tìm cách gây hấn với Người,

khi Người không đáp lại mọi lời ông nói?

14 Thực ra Thiên Chúa thoạt tiên nói một cách này,

rồi một cách khác, nhưng người ta không quan tâm:

15 Trong giấc mơ, trong thị kiến đêm khuya,

khi một giấc tê mê phủ trên người trần,

và khi trên giường, họ say giấc.

16 Khi ấy Người mở lỗ tai phàm nhân,

và những sự hiện hình làm họ sợ hãi.

17 Ðể kéo con người khỏi việc làm của nó,

để hạ sự kiêu ngạo của kẻ phàm tục.

18 Ðể giữ hồn nó khỏi sa vực,

và sự sống nó khỏi đường hầm.

19 Người cũng sửa dạy bằng đau đớn trên giường

khi xương cốt không ngừng run rẩy,

20 khi sự sống nó chán thức ăn,

và hồn nó ớn cả mỹ vị,

21 khi da thịt nó tiêu mòn trước mắt nhìn,

và nhô ra, những khúc xương người ta không thấy,

22 khi hồn nó kề bên miệng hố

và sự sống nó sát ngay âm phủ.

23 Nhưng nếu có một Thần sứ bên nó,

một kẻ môi giới chọn trong muôn một

để cho con người biết bổn phận của mình.

24 Thương xót nó và nói:

"Xin tha cho nó khỏi xuống mồ,

tôi đã tìm được giá chuộc sinh mạng nó!"

25 Khi ấy da thịt nó lấy lại vẻ tươi mát thời trai tráng,

nó trở lại những ngày niên thiếu.

26 Nó cầu khẩn Thiên Chúa Ðấng rủ lòng thương,

nó thấy lại nhan Người trong tiếng kêu hoan lạc,

nó loan báo cho kẻ khác mình được cứu vớt.

27 Cất tiếng hát giữa phàm nhân, nó nói:

"Tôi đã phạm tội, tôi đã bẻ cong chính trực.

Nhưng Người đã không đối xử với tôi theo tội tôi phạm.

28 Người đã miễn hồn tôi khỏi sa vực

và cho sự sống tôi vui hưởng ánh sáng!"

29 Coi tất cả điều đó Thiên Chúa làm

cho con người đôi lần, ba lần,

30 để cất hồn nó lên khỏi mồ,

để được sáng soi bằng ánh sáng người sống.

31 Hãy lưu tâm, hỡi Yob, hãy nghe tôi,

im đi, tôi còn nói nữa.

32 Nếu ông có lời để trả lời tôi,

hãy nói, bởi vì tôi muốn cho ông có lý;

33 nếu không, ông hãy nghe tôi,

im đi, và tôi sẽ dạy ông đường khôn ngoan.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page