Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yob

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | |


- Chương 20 -

 

Công chính không có luật trừ

1 Sôphar, người Naamat, lên tiếng và nói:

2 Phải, những suy tư của tôi đã thúc đẩy tôi trả lời;

vì cơn bồn chồn tôi cảm thấy trong tôi.

3 Tôi đã nghe một bài học xúc phạm đến tôi,

nhưng trí tôi gợi cho tôi câu trả lời.

4 Anh lại đã không biết rằng, từ muôn thuở,

từ khi con người được đặt trên đất.

5 Niềm hân hoan của bọn gian ác chẳng được lâu?

và nỗi vui mừng của quân vô đạo chỉ kéo dài khoảnh khắc.

6 Ngay cả khi thân nó vươn cao tới tận trời

và đầu nó chạm tới mây,

7 Như một bóng ma, nó sẽ biến tan mãi mãi,

kẻ từng thấy nó sẽ nói: "Nó đâu rồi?"

8 Nó bay đi như một giấc mơ - và ai nào sẽ tìm thấy nó,

khi nó bị xua đuổi như một thị kiến ban đêm?

9 Mắt đã từng nhận ra nó sẽ chẳng thấy nó nữa,

và ngay cả nơi nó ở cũng không còn gặp nó.

10 Con cái nó phải đền bù cho kẻ nghèo khổ,

và tay chúng phải trao trả giầu sang của nó.

11 Xương cốt nó đầy sức lực tuổi thanh xuân;

nhưng sức lực ấy sẽ cùng nó nằm trong cát bụi.

12 Nếu họa ác nên dịu dàng trong miệng nó,

nếu nó giấu dưới lưỡi mình,

13 Nếu nó nhấp nháp và chẳng nhả ra,

và còn giữ lại trong khẩu cái,

14 thì thức ăn của nó sẽ biến đổi trong ruột,

và trở thành nọc rắn độc trong lòng nó!

15 Giàu sang đã trốn, nó phải mửa ra,

Thiên Chúa trục ra khỏi bụng nó.

16 Nó mút nọc rắn độc,

lưỡi rắn độc sẽ giết nó!

17 Nó sẽ không còn thấy suối dầu,

thác mật và sữa lên men.

18 Nó giao trả lời lãi, nuốt chẳng trôi,

và hoa trái của việc ngược xuôi, nó sẽ chẳng được hưởng;

19 bởi vì nó đã hà hiếp và bỏ bê kẻ nghèo khó,

đã cướp phá một nhà mà nó chẳng xây;

20 vì lòng nó chẳng hề biết lấy là đủ,

nên sản nghiệp nó sẽ chẳng cứu nó nổi.

21 Không gì thoát khỏi lòng tham của nó;

chính vì thế hạnh phúc của nó chẳng bền lâu.

22 Nó sẽ gặp túng thiếu ngay trong dư dật,

bàn tay của mọi kẻ khốn cùng sẽ chụp lên nó.

23 Ðang khi nó thốn cho đầy bụng,

Người giáng trên nó sấm sét của cơn thịnh nộ Người

và mưa trên nó thịnh nộ thay của ăn;

24 nếu nó chạy trốn vũ khí bằng sắt,

cung bằng đồng sẽ xuyên thủng nó;

25 Nó nhổ mũi tên, tên xuất từ thân nó,

và ngay khi mũi nhọn rời gan nó,

những cơn hãi hùng đến trên nó.

26 Mọi tối tăm đều dành cho nó.

Một ngọn lửa không người nhóm thiêu đốt nó,

và hủy hoại những gì sát hại dưới lều nó.

27 Các tầng trời phơi bày tội nó phạm,

và đất sẽ dấy lên chống lại nó.

28 Một cơn hồng thủy quét sạch nhà nó ở

một trận lụt, trong Ngày thịnh nộ.

29 Ðó là phần Thiên Chúa dành cho kẻ gian ác,

và là gia tài Thiên Chúa định phần cho nó.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page