Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yob

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | |


- Chương 34 -

 

Sự thất bại của ba nhà khôn ngoan

1 Êlihu nó tiếp:

2 Hỡi những người khôn ngoan, hãy nghe lời lẽ tôi,

hãy lắng tai, hỡi những người thông thái.

3 Vì: Tai đánh giá lời nói

như khẩu cái nếm thức ăn.

4 Ta hãy gắng nhận ra điều chính trực;

ta hãy nhìn ra điều tốt lành giữa chúng ta.

5 Yob đã chẳng nói: "Tôi công chính

nhưng Thiên Chúa đã chối từ tôi sự công chính;

6 khi kiếm tìm công chính, tôi bị coi là điêu ngoa.

Một mũi tên bắn tử thương tôi, dù tôi không lỗi phạm?"

7 Nào ai như Yob?

Ông ấy uống nhạo cười như nước lã,

8 đồng hành với phường gian ác,

và đi cùng lũ ác nhân.

9 Ông ấy đã nói: "Lợi lộc gì cho con người

mà tìm kiếm ý định của Thiên Chúa?"

10 Vậy, hỡi những kẻ biết điều, hãy nghe tôi,

hãy đẩy xa Thiên Chúa, ác đức,

xa Shađđay, sự bất công.

11 Bởi vì Người trả lại con người công việc nó làm,

và xử với mỗi người theo cách ăn nết ở.

12 Không, quả thực, Thiên Chúa không hành động như kẻ ác,

và Shađđay chẳng bẻ cong chính trực.

13 Phải chăng kẻ nào khác đã trao cho Người trái đất,

và đặt Người trách nhiệm trên cả vũ trụ?

14 Nếu Người chỉ nghĩ đến Người,

nếu Người rút về làn khí và hơi thở của Người.

15 Thì mọi xác thịt sẽ chết cùng một lúc,

và con người sẽ trở về với đất bụi.

16 Nếu ông có trí khôn hãy nghe điều này,

hãy lắng nghe tiếng tôi nói.

17 Kẻ thù của chính trực có thể cai trị?

Ông có dám lên án Ðấng công chính, Ðấng toàn năng?

18 Ðấng nói với vua: "Bất tài"

với hàng vương giả: "Phường gian ác!"

19 Ðấng không về phe kẻ lãnh đạo,

và không chuộng kẻ giàu hơn người nghèo,

bởi vì tất cả đều do tay Người làm ra.

20 Giữa đêm khuya, chúng chết bất thình lình.

Người đánh kẻ giàu và chúng biến mất

và Người trừ khử một bạo chúa chẳng khó nhọc.

21 Bởi vì Người để mắt trên hành vi của con người

và Người coi mọi bước đi của nó.

22 Cả tối tăm lẫn bóng của chết chóc,

đều không thể là nơi ẩn trú của phường ác nhân.

23 Bởi vì Thiên Chúa không hẹn trước con người,

để nó ra tòa trước mặt Người.

24 Người bẻ gẫy kẻ lớn chẳng điều tra

và đặt người khác vào chỗ chúng,

25 Chính vì Người biết công việc chúng!

Trong một đêm, Người xô chúng ngã và chúng bị nghiền nát.

26 Người tát tai chúng như phường gian ác

giữa nơi công cộng.

27 Bởi vì chúng đã chẳng muốn theo Người,

và không hiểu gì về đường lối Người,

28 đến nỗi làm dậy lên tới Người, tiếng kêu của kẻ yếu thế

và tiếng kêu của kẻ bị áp bức, Người nghe!

29 Nhưng nếu Người chai đá, ai sẽ lên án Người

và nếu Người giấu mặt, ai sẽ thấy Người?

Dẫu vậy Người chăm sóc dân nước là con người,

30 để không một kẻ vô đạo chế ngự

hay người ta chăng bẫy cho dân.

31 Nhưng nếu có kẻ nói với Thiên Chúa:

"Tôi đã ăn năn, tôi sẽ không còn làm sự dữ nữa;

32 hãy dạy cho tôi điều tôi chẳng thấy.

Nếu tôi đã phạm điều bất chính,

tôi sẽ không còn tái phạm nữa".

33 Vậy thì theo ông, Người sẽ sửa trị?

Tôi biết là ông bất cần.

Do đó chính ông đã quyết định chứ chẳng phải tôi,

Cũng thử nói ra đi điều ông biết.

34 Những kẻ biết điều sẽ nói với tôi,

như mọi kẻ khôn ngoan đang nghe tôi:

35 Yob ăn nói như người không biết,

và lời của ông ấy thiếu lý luận.

36 Vậy, tôi muốn vặn hỏi Yob tường tận

về những câu trả lời giống phường gian ác.

37 Bởi vì ông đã thêm vào tội của ông sự nổi loạn,

gieo rắc nghi ngờ giữa chúng ta,

và gia tăng những lời chống lại Thiên Chúa.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page